În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 08.03.2018.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructurt, la adresa de e-mail delia.popa@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.533.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Joi, 8 Martie 2018