In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale a Locuirii.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 28.07.2016. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 20 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

In conformitate cu prevederile HG nr. 1.076 / 2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare, in cadrul procedurii de evaluare de mediu, Strategia Nationala a Locuirii a fost publicata, spre consultare, in varianta revizuita.

Decizia etapei de incadrare pentru Strategia Nationala a Locuirii

Actualizat Joi, 15 Martie 2018