În vederea realiz?rii schimbului de bune practici, precum ?i pentru crearea unei re?ele a integrit??ii, MDRAP a realizat o Hart? interactiv? a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corup?iei, identificate în perioada 2013 – 2015, pe parcursul activit??ílor desf?surate în implementarea Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012 – 2015. Informa?iile au fost extrase din analiza rapoartelor finale privind implementarea SNA 2012-2015 transmise de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale.

    Informa?iile sunt organizate în categorii de bune practici care pot fi accesate din meniul din stânga sus:
  • - E-administra?ie
  • - Educa?ie anticorup?ie
  • - Implicarea activ? a cet??enilor
  • - Instrumente pentru prevenirea corup?iei
  • - Open-data
  • - Promovare pentru integritate
  • - Transparen?? ?i comunicare

Harta con?ine ?i informa?ii despre UAT-urile care au aderat la ghiseul.ro ?i cele care au fost identificate ca avand implementat ISO. Exista posibilitatea filtr?rii dupa categoria de UAT / JUDET ?i vizualizare în format xls, daca da?i click pe s?ge?ile din partea de jos a har?ii