Ce este Observatorul Teritorial ?

Observatorul Teritorial este o aplicaţie informatică interactivă care realizează analiza datelor în profil teritorial şi cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii şi dezvoltării regionale, prin intermediul unui sistem informațional geografic și al unei baze de date care cuprinde informaţii şi date statistice necesare pentru caracterizarea unui teritoriu.

Prin analizele realizate în cadrul acestei aplicații se poate evidenţia dinamica dezvoltării regionale și locale pe întreg teritoriul României. Sistemul informațional include reprezentări cartografice care permit urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unui număr mare de indicatori din domeniile de activitate relevante pentru dezvoltarea teritorială și va funcționa ca un instrument de monitorizare a Strategiei naţionale de dezvoltare teritorială a României.

De asemenea, Observatorul teritorial va integra informațiile cuprinse în documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, în special cele din planurile urbanistice generale, pentru a sprijini autoritățile publice și toți factorii interesați în fundamentarea deciziilor în procesul de planificare teritorială.

Care sunt informațiile generate?

Observatorul Teritorial facilitează obţinerea de la principalii furnizori de date și prelucrarea de date statistice și informații spațiale din categoriile: caracteristici geografice și organizare administrativă, demografie și populație, locuire, intrastructură și servicii sociale, dezvoltare economică, amenajarea teritoriului și urbanism. Datele cuprinse în cadrul sistemului informațional sunt actualizate periodic, agregate şi prezentate în formă sintetică în hărţi, tabele şi indicatori statistici.

Aplicația Observator teritorial, disponibilă are următoarele funcții principale:

 • geoportal cu informaţii actualizate permanent;
 • bază de date care cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean, local
 • instrumente de analiză a datelor teritoriale și de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României

Proiectul prin care a fost realizat Observatorul Teritorial

Necesitatea cunoaşterii caracteristicilor teritoriului şi a nevoii de monitorizare a impactului teritorial al programelor derulate, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei politicilor şi programelor implementate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, a iniţiat proiectul Observator Teritorial - instrument tehnic informaţional în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială.

Prin implementarea OT, MDRAP are la dispoziţie o soluţie geospaţială capabilă să prelucreze un volum mare de informaţii necesare gestionării eficiente a teritoriului şi care asigură, odată cu dezvoltările ulterioare de conţinut şi reglementare:

 • corelarea şi concentrarea tuturor informaţiilor geospaţiale şi tehnice necesare gestionării eficiente a politicilor de dezvoltare regională şi amenajarea teritoriului, dinamici teritoriale, urbanism şi gestiunea localităţilor, locuire şi locuinţe, lucrări publice;
 • stabilirea priorităţilor şi repartizarea corespunzătoare a proiectelor de interes public;
 • suport informaţional în luarea deciziilor;
 • optimizarea comunicării cu specialişti, cu consiliile judeţene şi locale, informaţiile conţinute în cadrul Observatorului Teritorial vor putea fi vizualizate, interpretate şi raportate.

  În cadrul proiectului, pe lângă dezvoltarea şi implementarea OT au fost incluse activități de colectare şi generare de indicatori statistici şi servicii de consultanţă pentru oficializarea protocolului inter-instituţional de inter-operabilitate şi compatibilitate cu administraţiile publice centrale și locale producătoare de informaţii, activități pentru elaborarea planului de dezvoltare / extindere la nivel naţional de la proiectul pilot dezvoltat în cadrul proiectului până la nivelul acoperirii întregii ţări.

  Proiect a fost implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în perioada februarie 2012 - noiembrie 2015 și a fost, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Bugetul total al proiectului a fost de 3.034.854,92 lei fără TVA.

 • Atlas teritorial on-line