www.ro-ua-md.net
FI┼×─é DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  OPERATIONAL
ENI ROMANIA – UCRAINA 2014-2020

 

Aria de cooperare

România, jude┼úele: Boto┼čani, Suceava, Tulcea, Maramure┼č, Satu-Mare

Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi

 Centre majore:
România: Bucure┼čti  
Ucraina: Kiev 
(eligibili:  beneficiarii implica┼úi în proiecte mari de investi┼úii)

 Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat dup─â cum urmeaz─â:
· De c─âtre beneficiari localiza┼úi în afara ariei programului cu conditia ca participarea lor s─â fienecesar─â implement─ârii proiectului ┼či s─â respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedur─â de selec┼úie
· De c─âtre beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localiza┼úi în aria programului, sau de c─âtre Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructur─â (PMI) pentru implementarea unor activit─â┼úi necesare realiz─ârii obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Bugetul programului

 • 66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finan╚Ťate de UE prin Instrumentul European de Vecin─âtate – ENI ╚Öi 6 milioane euro cofinan╚Ťare asigurat─â de statele partenere)

  • OT 2: Sprijin pentru educa┼úie, cercetare, dezvoltare tehnologic─â ┼či inovare (Obiectiv strategic: A)
   Buget total: 4.000.000 EUR
  • OT 3: Promovarea culturii locale ┼či conservarea patrimoniului istoric (Obiectiv strategic: A)
   Buget total: 6.666.667 EUR
  • OT 7: ╚Őmbun─ât─â┼úirea accesibilit─â┼úii regiunilor, dezvoltarea re┼úelelor ┼či sistemelor de transport ┼či comunicare (Obiectiv strategic: C)
   Buget total: 18.000.000 EUR
  • OT 8: Provoc─âri comune în domeniul siguran┼úei ┼či securit─â┼úii (Obiectiv strategic: B)
   Buget total: 31.333.333 EUR
   Asistenţă tehnică: 6.000.000 EUR

Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finan╚Ť─ârii unor proiecte majore de infrastructur─â incluse ca anex─â în program. 

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERA┼óIONAL 

Obiectivul general al Programul Opera┼úional Comun România-Ucraina este de a spori dezvoltarea economic─â ┼či de a îmbun─ât─â┼úi calitatea vie┼úii oamenilor din zona vizat─â de program prin investi┼úii comune în educa┼úie, dezvoltare economic─â, cultur─â, infrastructur─â ┼či s─ân─âtate, asigurând în acela┼či timp siguran┼úa ┼či securitatea cet─â┼úenilor din cele dou─â ┼ú─âri

CE SE FINANŢEAZĂ?

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educa┼úie, cercetare, dezvoltare tehnologic─â ┼či inovare ( 4.000.000 EUR)

 • Prioritatea 1.1 - Cooperare institu╚Ťional─â în domeniul educa╚Ťional în vederea cre╚Öterii accesului la educa╚Ťie ╚Öi a calit─â╚Ťii acesteia
  Tipuri de activităţi:
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Studii, strategii, schimburi de experien┼ú─â
  • Ac┼úiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate
 • Prioritatea 1.2 – Promovare ╚Öi sprijin pentru cercetare ╚Öi inovare 
  Tipuri de activităţi:
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Dezvoltarea de parteneriate/re┼úele între universit─â┼úi pentru dezvoltarea în comun a cercet─ârii teoretice
  • Ac┼úiuni comune de cercetare ┼či studii

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric (6.666.667 EUR)

 • Prioritatea 2.1 – Promovarea ╚Öi conservarea patrimoniului cultural ╚Öi istoric 
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Promovarea patrimoniului cultural ┼či istoric prin constituirea de re┼úele comune de institu┼úii, evenimente culturale ┼či dezvoltarea de strategii comune.
  • Promovarea activit─â┼úilor specifice ┼či tradi┼úionale în regiunea eligibil─â (inclusiv a evenimentelor culturale transfrontaliere);

Obiectivul tematic 7: Îmbun─ât─â╚Ťirea accesibilit─â┼úii în regiuni, dezvoltarea transportului ┼či a re┼úelelor ┼či sistemelor comune de transport (18.000.000 EUR)

 • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier ┼či instrumentelor TIC
  Tipuri de activităţi:
  • Investi╚Ťii în infrastructura de transport
  • Investi╚Ťii comune în instrumentele TIC cu impact transfrontalier

Obiectivul tematic 8: Provoc─âri comune în domeniul siguran┼úei ┼či securit─â┼úii

 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de s─ân─âtate ┼či a accesului la s─ân─âtate
  Tipuri de activităţi:
  • Planuri, politici ╚Öi strategii de s─ân─âtate public─â
  • Investi╚Ťii în infrastructura medical─â
  • Schimburi de experien╚Ť─â, campanii de con╚Ötientizare
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activit─â┼úi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale ┼či antropice, precum ┼či ac┼úiuni comune în timpul situa┼úiilor de urgen┼ú─â
  Tipuri de activităţi:
  • Standarde, h─âr╚Ťi, sisteme de integrate de monitorizare
  • Investi╚Ťii ╚Öi dezvoltarea de sisteme de management de urgen╚Ť─â
  • Investi╚Ťii în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â
  • Schimburi de experien╚Ť─â, campanii de con╚Ötientizare
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea ┼či combaterea criminalit─â┼úii organizate ┼či cooperarea poli┼úiei
   Tipuri de activităţi:
   • Investi╚Ťii în infrastructura vamal─â
   • Investi╚Ťii în echipamente de func╚Ťionare ╚Öi facilit─â╚Ťi specifice pentru activitatea de poli╚Ťie / vam─â / poli╚Ťia de frontier─â / jandarmerie
   • Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb de experien╚Ť─â

 • BENEFICIARI ELIGIBILI
  • Administra┼úia public─â na┼úional─â/regional─â/local─â ┼či alte institu┼úii publice
  • Organiza╚Ťii non-guvernamentale, alte asocia┼úii relevante
  • Institu┼úii educa╚Ťionale
  • Institute/organiza┼úii de cercetare;
  • Muzee, institu┼úii culturale/religioase/de cult
  • Alte asocia┼úii/organiza┼úii relevante pentru fiecare prioritate

 • PROIECTE ELIGIBILE
  • Se vor putea finanta doua tipuri de proiecte:
   • Acordare de finan╚Ťare nerambursabil─â (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalier─â;
   • Criteriile generale ┼či specifice de selec┼úie a proiectelor sunt aprobate de c─âtre Comitetul Comun de Monitorizare al Programului pentru fiecare apel în parte.

 • TIPURI DE PROIECTE
  • Proiecte tip HARD(cu component─â de infrastructur─â având o valoare de miniumum 1 mil EURO) (Obiectivele tematice 7 ┼či 8)
  • Proiecte tip SOFT (f─âr─â component─â de infrastructur─â, sau cu o component─â de infrastructur─â având o valoare mai mic─â de 1 mil. EURO) (Toate obiectivele tematice)

 • CONDI┼óII DE ELIGIBILITATE

  Pentru a fi eligibil pentru finan┼úare în cadrul Programului, un proiect trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activit─â┼úilor ┼či eligibilitatea cheltuielilor

  • Proiectul trebuie s─â respecte lista cheltuielilor eligibile inclus─â în Ghidul Solicitantului
  • Proiectul trebuie s─â fie comun

  Proiectele trebuie s─â aib─â impact transfrontalier direct, s─â fie implementat în aria programului ┼či s─â se încadreze într-una din urm─âtoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementeaz─â activit─â┼úi pe partea sa), simetric (activit─â┼úi similare sunt implementate în paralele în statele participante), simple (activit─â┼úi implementate în principal pe o parte a grani┼úei dar cu impact pentru ambele state).

  ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT

  În func╚Ťie de prioritatea c─âreia i se adreseaz─â proiectele, precum ╚Öi tipul de proiect (hard sau soft) Comitetul Comun de Monitorizare a stabilit valorile minime ╚Öi maxime ale grantului care poate fi acordat. Astfel, acestea pot varia intre 50.000 ╚Öi 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul programului, la adresa http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/apeluri-de-proiecte-principalele-caracteristici/ ), respectiv pot ajunge pân─â la 10 mil. Euro pentru proiectele mari de infrastructur─â.

  COFINANȚAREA

  Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului acordat.

  Pentru partenerii din România va putea fi rambursat─â de la bugetul de stat o parte din cofinan╚Ťare (pân─â la 8% din valoarea cofinan┼ú─ârii).

  ELIGIBILITATEA PARTENERIATULUI

  In implementarea unui proiect finan┼úat din Program, o organiza┼úie poate participa în calitate de Beneficiar Lider sau Beneficiar partener.

  LOCAŢIA PROIECTULUI

  Activit─â┼úile proiectului trebuie localizate în aria eligibil─â a Programului. Cu toate acestea, programul include o regul─â de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utiliza┼úi fie de c─âtre beneficiari localiza┼úi în afara ariei eligibile fie pentru activit─â┼úi în afara ariei cu condi┼úia ca activit─â┼úile realizate s─â fie în beneficiul ariei programului.

  PROIECTE MAJORE DE INFRASTRUCTUR─é
  În cadrul programului vor fi finan┼úate proiecte mari de infrastructur─â atribuite prin încredin╚Ťare direct─â (Direct Award). Selec┼úia acestora a fost realizat─â de c─âtre o structur─â comun─â de lucru româno-ucrainean─â. Alocarea maxim─â pentru proiectele mari de infrastructur─â este de 30% din contribu┼úia UE la Programului. Lista proiectelor este inclus─â în program, dar documenta┼úia tehnic─â aferent─â acestora urmeaz─â s─â fie aprobat─â în dou─â etape de Comisia European─â în perioada urm─âtoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finan┼úare Comisiei Europene, inclusiv lista de rezerv─â sunt urm─âtoarele:

  Titlu Proiect

  Lider/parteneri

  Buget proiect

  (mil. EUR)

  Grant solicitat

  (mil. EUR)

  1. “Râu curat” – Dun─ârea

  Lider – Departamentul de Dezvoltare a Infrastructurii, Gospod─âriilor ╚Öi Serviciilor Comunale, Administra╚Ťia Regional─â de Stat, Odessa, UA

  Parteneri – Consiliul Regional Odessa, UA

  Consiliul Local al Orașului Izmail, UA

  Administra╚Ťia Rezervei Biosferei Delta Dun─ârii, RO

  Consiliul Jude╚Ťean Tulcea, RO

   

   

   

   

   

   

  4,3

   

   

   

   

   

  3,8

  2. Îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii transfrontaliere – poart─â de deschidere c─âtre Europa

  Lider – Serviciul de Drumuri, Cern─âu╚Ťi, UA

  Parteneri – Consiliul Jude╚Ťean Suceava

   

   

  4,5

   

   

  4,1

  3. Cooperare regional─â pentru prevenirea ╚Öi lupta împotriva infrac╚Ťionalit─â╚Ťii transfrontaliere  între România ╚Öi Ucraina

  Lider – Inspectoratul General al Poli╚Ťiei Române

  Parteneri – Inspectoratul General al Poli╚Ťiei de Frontier─â, RO

  Departamentul Afacerilor Interne, Ivano-Frankivsk, UA

   

   

   

  3,5

   

   

   

   

   

  3,2

  4. Îmbun─ât─â╚Ťirea siguran╚Ťei popula╚Ťiei ╚Öi a nivelului de securitate transfrontalier─â prin îmbun─ât─â╚Ťirea instruirii comune ╚Öi a ac╚Ťiunilor de cooperare în managementul situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â

  Lider – Inspectoratul General pentru Situa╚Ťiile de Urgen╚Ť─â, RO

  Parteneri –

  Inspectoratul General al Avia╚Ťiei, RO

  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

  Departamentul Serviciului de Stat pentru Situa╚Ťiile de Urgen╚Ť─â, Cern─âu╚Ťi, UA

  Departamentul Serviciului de Stat pentru Situa╚Ťiile de Urgen╚Ť─â, Ivano-Frankivsk, UA

  Administra╚Ťia Regional─â de Stat, Ivano-Frankivsk, UA

   

   

   

   

   

  7,3

   

   

   

   

   

   

  6,6

  Lista de rezerva

  1. Modernizarea infrastructurii de protec┼úie împotriva inunda╚Ťiilor ╚Öi polu─ârilor accidentale pe Siret ╚Öi Prut, în zona de frontier─â dintre România ╚Öi Ucraina;

  Lider – Ministerul Mediului, Apelor ╚Öi P─âdurilor, RO

  Parteneri –

  Administra╚Ťia Bazinal─â de Ap─â Siret, RO

  Administra╚Ťia Bazinal─â de Ap─â Prut-Bârlad, RO

  Agen╚Ťia de Stat a Resurselor de Ap─â, UA

   

   

   

   

   

  9,5

   

   

   

   

   

   

  8,5

  2. ECOPORT

  Lider – Departamentul Complexului Maritim, al Transportului ╚Öi Comunica╚Ťiilor, Administra╚Ťia Regional─â de Stat Odessa, UA

  Parteneri – Ministerul Transporturilor, RO

  Institutul de ╚śtiin╚Ť─â, Cercetare, Proiectare Maritim─â, UA

   

   

   

   

   

   

  5,7

   

   

   

   

   

   

   

  5,1 

  3. Infrastructura transfrontalier─â de s─ân─âtate

  Lider – Consiliul Jude╚Ťean Tulcea

  Parteneri – UAT M─âcin, RO

  Departamentul S─ân─ât─â╚Ťii, Administra╚Ťia Regional─â de Stat Odessa, UA

  Spitalul Bazinului Dun─ârii, UA

   

   

   

   

   

   

  4,1

   

   

   

   

   

   

   

  3,7

 Valoarea total─â a proiectelor de pe lista principal─â este de 19.690.000 Euro din care 17.900.000 Euro reprezint─â finan┼úarea UE.

 • STADIU
  • Programul a fost aprobat în decembrie 2015;
  • Pân─â la 31 august 2016, Comitetul Comun de Monitorizare a luat urm─âtoarele decizii principale:
   • Aprobarea Strategiei Multianuale de Asisten╚Ť─â Tehnic─â a Programului
   • Aprobarea Procedurii de evaluare ┼či aprobare în dou─â etape a proiectelor majore de infrastructur─â atribuite prin încredin╚Ťare direct─â
   • Aprobarea principiilor generale aferente lans─ârii apelurilor de proiecte:
    • Apeluri pentru proiecte hard (infrastructur─â peste 1 mil EUR)-OT 7 ┼či OT8 ┼či soft (f─âr─â infrastructur─â) – OT2, OT3, OT7 ┼či OT8 planificate pentru începutul anului 2017. Lansarea apelurilor depinde ╚Öi de semnarea Acordului Financiar dintre Comisia European─â ╚Öi Ucraina.
    • Se va lansa în primele apeluri întreaga alocare disponibil─â pentru proiecte (din care s-a dedus alocarea pentru LIP -36,1 mil EUR), astfel
     • TO 2 (educa┼úie cercetare ┼či inovare:3.6 mill.EUR
     • TO3 (cultur─â): 6 mill. EUR
     • TO7 (accesibilitate): 12,1 mill. EUR
     • TO8 (siguran┼ú─â ┼či securitate): 14,4 mill. EUR
      • O organiza┼úie poate depune proiecte ca lider de proiect pentru maxim 1 proiect/apel/prioritate;
      • Num─ârul maxim de parteneri în proiecte-4
    • A fost lansat─â în luna iulie 2016 preg─âtirea proiectelor mari de infrastructur─â. În septembrie-octombrie 2016, au fost depuse Sumarele de Proiect la AM. Dup─â evaluarea acestora ╚Öi definitivare, vor fi înaintate spre aprobare CE.Ulterior, se va demara elaborarea proiectului ╚Öi a documenta╚Ťiei tehnice.
   • MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

    Proces

    România

    Ucraina

    MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

    Autoritate de Management

    Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice

     

     

    Autoritate Naţională

     

     

    Ministerul Economiei ┼či Comer┼úului

    Secretariat Tehnic Comun

    în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier─â Suceava

     

    Antenele Secretariatului Tehnic Comun

     

    Odessa

     

    Cernăuţi

    MONITORIZARE

    Comitetul Comun de Monitorizare

    -      Responsabil cu monitorizarea implement─ârii programului;

    -      Num─âr echilibrat de reprezentan┼úi din ambele state partenere în program, de la nivel na┼úional, regional ┼či local;

    -      Prezidat de c─âtre Autoritatea de Management;

    -      Comisia European─â poate participa cu rol consultativ;

    CERTIFICARE SI PLĂŢI

    Unitatea de Plat─â

    Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice

     

     

    CONTROLUL CHELTUIELILOR

    Controlori de prim nivel

     

    Auditori

    Romania – Controlori de prim nivel (MDRAP)

    Ucraina – auditori contracta┼úi la nivel de proiect

    AUDIT

    Autoritatea de Audit

     

    Autoritatea de Audit din cadrul Cur┼úii de Conturi a României

    Grup de Auditori

    - Reprezentan┼úi din ambele state partenere în program;

    - Constituit în scopul de a asista Autoritatea de Audit;

     


    Documentele PROGRAMULUI  OPERATIONAL ENI ROMANIA – UCRAINA 2014-2020

    Evenimente

    Închiderea programelor ENPI ╚Öi lansarea programelor ENI (18-11-2016)

    Consultare publica SEA pentru programul Romania-Ucraina 2014-2020, mai-iunie 2015 (25-05-2015)

    Consultare publica pentru programul Romania-Ucraina 2014-2020, mai 2015 (25-05-2015)

    Anun┼ú privind elaborarea primei versiuni a Programului Opera╚Ťional  Comun România-Ucraina 2014-2020 (12-02-2015)

     Noi pasi in procesul de pregatire a doua programe din perioada 2014-2020: Romania-Republica Moldova si Romania-Ucraina (30-10-2014)

Actualizat Vineri, 18 Noiembrie 2016