FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
ROMÂNIA – UCRAINA 2014-2020

www.ro-ua.net
 

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

 

Aria de cooperare
România, judeţele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare
Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi

Centre majore:
România: Bucureşti
Ucraina: Kiev
(eligibili: beneficiarii implicaţi în proiecte mari de investiţii)

Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:

 • De către beneficiari localizaţi în afara ariei programului cu conditia ca participarea lor să fienecesară implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie
 • De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Bugetul programului

66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

Obiectivele şi priorităţile programului

 • Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
  • Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
  • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
 • Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
  • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
 • Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport
  • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
 • Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
  • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
  • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Tipuri de Beneficiari eligibili

 • Autorități publice
 • ONG-uri
 • Institute de cercetare
 • Instituţii educaţionale
 • Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

Proiecte mari de infrastructură

În cadrul programului vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură atribuite prin încredințare directă (Direct Award). Selecţia acestora a fost realizată de către o structură comună de lucru româno-ucraineană. Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuţia UE la Programului. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentaţia tehnică aferentă acestora urmează să fie aprobată în două etape de Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finanţare Comisiei Europene sunt următoarele:
 

“Râu curat” – Dunărea
Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa
Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina
Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență


Valoarea totală a acestora este de 19.690.000 Euro din care 17.900.000 Euro reprezintă finanţarea UE.

De asemenea, au fost incluse pe lista de rezervă proiectele:

 • Modernizarea infrastructurii de protecţie împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale pe Siret și Prut, în zona de frontieră dintre România și Ucraina;
 • ECOPORT;
 • Infrastructura transfrontalieră de sănătate.

CALENDAR ESTIMATIV

 • Programul a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 17 decembrie 2015
 • Au fost lansate 2 apeluri de proiecte pe 18 decembrie 2017:
  • Apelul 1: proiecte HARD, includ o componentă de infrastructură de minimum 1 milion EUR
  • Apelul 2: proiecte SOFT, nu includ o componentă de infrastructură sau componenta de infrastructură este sub 1 milion euro/ proiect
   Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 3 mai 2018. În prezent, proiectele depuse sunt în evaluare.

ANUNTURI

EVENIMENTE

Actualizat Joi, 27 Septembrie 2018