www.ro-ua-md.net
FI┼×─é DE PREZENTARE
PROGRAMULUI OPERATIONAL
ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Aria de cooperare

România, jude┼úele: Boto╚Öani, Ia╚Öi, Vaslui , Gala╚Ťi
Republica Moldova , întreg teritoriul

Centre majore:
Bucure┼čti, Suceava, Bac─âu ┼či Piatra Neam╚Ť.

Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat dup─â cum urmeaz─â:
• De c─âtre beneficiari din România implica┼úi în Proiecte Majore de Infrastructur─â (PMI) localiza┼úi în afara ariei programului, cu condi┼úia ca participarea lor in proiect sa fie necesar─â, implement─ârii proiectului ┼či s─â respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedur─â de selec┼úie
• De c─âtre beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localiza┼úi în aria programului, sau de c─âtre Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructur─â (PMI) pentru implementarea unor activit─â┼úi necesare realiz─ârii obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

BUGETUL PROGRAMULUI

89.1 milioane buget total – dintre care 81 milioane finan╚Ťate de UE prin Instrumentul European de Vecin─âtate – ENI ╚Öi 8.1 milioane euro cofinan╚Ťare asigurat─â de statele partenere

OT 2. Sprijin pentru educa╚Ťie, cercetare, dezvoltare tehnologic─â ╚Öi inovare
Buget total: 7.200.000 Euro

OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
Buget total: 12.600.000 Euro

OT 7. îmbun─ât─â┼úirea accesibilit─â┼úii în regiuni, dezvoltarea transportului ┼či a re┼úelelor ┼či a sistemelor de comunica┼úii
Buget total: 24.471.558 Euro

OT 8. Provoc─âri comune în domeniul siguran┼úei ┼či securit─â┼úii
Buget total: 36.728.442 Euro

Asisten╚Ťa tehnic─â
Buget total: 8.100.000

Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finan╚Ť─ârii unor proiecte majore de infrastructur─â incluse ca anex─â în program.

STRATEGIA PROGRAMULUI

Obiectivul general al Programul Opera┼úional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economic─â ┼či de a îmbun─ât─â┼úi calitatea vie┼úii oamenilor din zona vizat─â de program prin investi┼úii comune în educa┼úie, dezvoltare economic─â, cultur─â, infrastructur─â ┼či s─ân─âtate, asigurând în acela┼či timp siguran┼úa ┼či securitatea cet─â┼úenilor din cele dou─â ┼ú─âri

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educa┼úie, cercetare, dezvoltare tehnologic─â ┼či inovare (7,2 mil euro)

Prioritatea 1.1 - Cooperare institu╚Ťional─â în domeniul educa╚Ťional în vederea cre╚Öterii accesului la educa╚Ťie ╚Öi a calit─â╚Ťii acesteia

 • Tipuri de activit─â╚Ťi:
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Studii, strategii, schimburi de experien┼ú─â
  • Ac┼úiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate

Prioritatea 1.2 – Promovare ╚Öi sprijin pentru cercetare ╚Öi inovare

 • Tipuri de activit─â╚Ťi:
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Dezvoltarea de parteneriate/re┼úele între universit─â┼úi pentru dezvoltarea în comun a cercet─ârii teoretice;
  • Ac┼úiuni comune de cercetare ┼či studii

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric (12, 6 mil euro)

Prioritatea 2.1 – Promovarea ╚Öi conservarea patrimoniului cultural ╚Öi istoric

 • Tipuri de activit─â╚Ťi:
  • Investi┼úii
  • Achizi┼úia de echipamente
  • Promovarea patrimoniului cultural ┼či istoric prin constituirea de re┼úele comune de institu┼úii, evenimente culturale ┼či dezvoltarea de strategii comune.
  • Promovarea activit─â┼úilor specifice ┼či tradi┼úionale în regiunea eligibil─â (inclusiv a evenimentelor culturale transfrontaliere);

   Obiectivul tematic 7: Îmbun─ât─â╚Ťirea accesibilit─â┼úii în regiuni, dezvoltarea transportului ┼či a re┼úelelor ┼či sistemelor comune de transport (24,4 mil euro)

   Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier ┼či a infrastructurii TIC Tipuri de activit─â╚Ťi:

   • Investi╚Ťii în infrastructura de transport
   • Investi╚Ťii comune în infrastructura TIC cu impact transfrontalier

   Obiectivul tematic 8: Provoc─âri comune în domeniul siguran┼úei ┼či securit─â┼úii (36,7 mil euro)

   Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de s─ân─âtate ┼či a accesului la s─ân─âtate Tipuri de activit─â╚Ťi:

   • Planuri, politici ╚Öi strategii de s─ân─âtate public─â
   • Investi╚Ťii în infrastructura medical─â
   • Schimburi de experien╚Ť─â, campanii de con╚Ötientizare

   Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activit─â┼úi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale ┼či antropice, precum ┼či ac┼úiuni comune în timpul situa┼úiilor de urgen┼ú─â

   • Tipuri de activit─â╚Ťi:
    • Standarde, h─âr╚Ťi, sisteme de integrate de monitorizare
    • Investi╚Ťii ╚Öi dezvoltarea de sisteme de management de urgen╚Ť─â
    • Investi╚Ťii în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â
    • Schimburi de experien╚Ť─â, campanii de con╚Ötientizare

   Prioritatea 4.3 – Prevenirea ┼či combaterea criminalit─â┼úii organizate ┼či cooperarea poli┼úiei

   • Tipuri de activit─â╚Ťi:
    • Investi╚Ťii în infrastructura vamal─â
    • Investi╚Ťii în echipamente de func╚Ťionare ╚Öi facilit─â╚Ťi specifice pentru activitatea de poli╚Ťie / vam─â / poli╚Ťia de frontier─â / jandarmerie
    • Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb de experien╚Ť─â.
    • Asisten┼úa tehnic─â (8.100.000 Euro)

   BENEFICIARI ELIGIBILI

   Administra┼úia public─â na┼úional─â/regional─â/local─â ┼či alte institu┼úii publice
   Organiza╚Ťii  non-guvernamentale, alte asocia┼úii relevante
   Institu┼úii educa╚Ťionale
   Institute/organizaţii de cercetare;
   Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult
   Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

   PROIECTE ELIGIBILE

   Acordare de finan╚Ťare nerambursabil─â (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalier─â;
   Criteriile generale ┼či specifice de selec┼úie a proiectelor sunt aprobate de c─âtre Comitetul Comun de Monitorizare al Programului pentru fiecare apel în parte.

   TIPURI DE PROIECTE

   Se vor putea finanta doua tipuri de proiecte:

   • Proiecte tip HARD (cu component─â de infrastructur─â având o valoare de minim 1 mil. EURO)
   • Proiecte tip SOFT (f─âr─â component─â de infrastructur─â, sau cu o component─â de infrastructur─â având o valoare mai mic─â de 1 mil. EURO)(toate obiectivele tematice)

   CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

   Pentru a fi eligibil pentru finan┼úare în cadrul Programului, un proiect trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului,  eligibilitatea activit─â┼úilor ┼či eligibilitatea cheltuielilor.

   • Proiectul trebuie s─â respecte lista cheltuielilor eligibile inclus─â în Ghidul Solicitantului
   • Proiectul trebuie s─â fie comun, s─â includ─â parteneri din ambele state

   Proiectele trebuie s─â aib─â impact transfrontalier direct, s─â fie implementat în aria programului ┼či s─â se încadreze într-una din urm─âtoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementeaz─â activit─â┼úi pe partea sa), simetric (activit─â┼úi similare sunt implementate în paralele în statele participante), simple (activit─â┼úi implementate în principal pe o parte a grani┼úei dar cu impact pentru ambele state).

   ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT

   În func╚Ťie de prioritatea c─âreia i se adreseaz─â proiectele, precum ╚Öi tipul de proiect (hard sau soft) Comitetul Comun de Monitorizare a stabilit valorile minime ╚Öi maxime ale grantului care poate fi acordat. Astfel, acestea pot varia intre 50.000 ╚Öi 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul programului, la adresa http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020/ ), respectiv pot ajunge pân─â la 10 mil. Euro pentru proiectele mari de infrastructur─â.

   COFINANȚAREA

   Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului acordat.
   Pentru partenerii din România va putea fi rambursat─â de la bugetul de stat o parte din cofinan╚Ťare (pân─â la 8% din valoarea cofinan┼ú─ârii).

   PROIECTELE MARI DE INFRASTRUCTUR─é

   În cadrul programului vor fi finan┼úate proiecte mari de infrastructur─â  atribuite prin încredin╚Ťare direct─â (Direct Award). Selec┼úia acestora a fost realizat─â de c─âtre o structur─â comun─â de lucru româno-ucrainean─â. Alocarea maxim─â pentru proiectele mari de infrastructur─â este de 30% din contribu┼úia UE la Programului. Lista proiectelor este inclus─â în program, dar documenta┼úia tehnic─â aferent─â acestora  urmeaz─â s─â fie aprobat─â în dou─â etape de Comisia European─â în perioada urm─âtoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finan┼úare Comisiei Europene, inclusiv cele aflate pe lista de rezerv─â sunt urm─âtoarele: 

   Titlu Proiect
   Lider / parteneri
   Buget proiect
   (mil.EUR)
   Grant solicitat
   (mil.EUR)
   1. Infrastructur─â de comunica╚Ťii

   Lider – Ministerul Afacerilor Interne, RM

   Parteneri – Ministerul Transporturilor, RO
   7,8
   5,01

   2.Cooperare Regional─â pentru Prevenirea ┼či Combaterea Criminalit─â┼úii Transfrontaliere România-Moldova

   Lider – Inspectoratul General al Poli╚Ťiei Române

   Parteneri – Inspectoratul General al Poli╚Ťiei de Frontier─â, RO

   Inspectoratul General al Poli╚Ťiei din Republica Moldova

   Departamentul Poli╚Ťiei de Frontier─â, RM

   10
   6,4

   3.Zona de cooperare transfrontalier─â România - Republica Moldova, o zona mai sigur─â prin îmbun─ât─â┼úirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgen┼ú─â, Reanimare ┼či Descarcerare (SMURD), nivelului de preg─âtire profesional─â ┼či men┼úinerea capacit─â┼úii de interven┼úie a personalului în situa╚Ťii de urgen╚Ť─â

   Lider – Inspectoratul General pentru Situa╚Ťiile de Urgen╚Ť─â, RO

   Parteneri – Inspectoratul General al Avia╚Ťiei, RO

   Inspectoratul pentru Situa╚Ťiile de Urgen╚Ť─â, Ia╚Öi, RO

   Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, RO

   Serviciul pentru Protec╚Ťie Civil─â ╚Öi Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â, RM

   Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii, MD

   10
   6,4

   4.Reabilitarea ╚Öi modernizarea birourilor vamale de frontier─â de pe grani╚Ťa România - Moldova, respectiv birourile vamale Albi┼úa - Leu╚Öeni, Sculeni - Sculeni ╚Öi Giurgiule╚Öti – Giurgiule╚Öti.

   Lider – Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Administrare Fiscal─â, RO

   Parteneri – Serviciul Vamal al Republicii Moldova
   10
   6,4
   Lista de rezerva

   1.Punerea în siguran┼ú─â ┼či reabilitarea amenaj─ârilor de la nodul hidrotehnic Stânca Coste┼čti – etapa I

   Lider – Ministerul Mediului, Apelor ╚Öi P─âdurilor

   Parteneri - Administra╚Ťia Na╚Ťional─â Apele Române

   Agen╚Ťia Apele Moldovei, MD

   10
   9

   Valoarea totală a proiectelor de pe lista principală este de 30,7 mil. Euro din care 24,21 mil. Euro reprezintă finanţarea UE.

   ELIGIBILITATEA PARTENERIATULUI

   In implementarea unui proiect finan┼úat din Program, o organiza┼úie poate participa în calitate de Beneficiar Lider sau Beneficiar partener.

   LOCAȚIA PROIECTULUI

   Activit─â┼úile proiectului trebuie localizate în aria eligibil─â a Programului. Cu toate acestea, programul include o regul─â de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utiliza┼úi fie de c─âtre beneficiari localiza┼úi în afara ariei eligibile fie pentru activit─â┼úi în afara ariei cu condi┼úia ca activit─â┼úile realizate s─â fie în beneficiul ariei programului. 

   STADIU

  • Programul a fost adoptat de Comisia European─â în decembrie 2015;
  • Pân─â la 31 august 2016, Comitetul Comun de Monitorizare a luat urm─âtoarele decizii principale:
   • Aprobarea Strategiei Multianuale de Asisten╚Ť─â Tehnic─â a Programului
   • Aprobarea Procedurii de aprobare ╚Öi evaluare a proiectelor majore de infrastructur─â atribuite prin încredin╚Ťare direct─â
   • Aprobarea principiilor generale aferente lans─ârii apelurilor de proiecte:
    • Apeluri pentru proiecte hard (infrastructur─â peste 1 mil EUR)- OT3, OT 7 ┼či OT8 ┼či soft (f─âr─â infrastructur─â) – OT2, OT3, OT7 ┼či OT8 planificate pentru începutul anului 2017. Lansarea apelurilor depinde ╚Öi de semnarea Acordului Financiar dintre Comisia European─â ╚Öi Republica Moldova.
    • Se va lansa în primele apeluri întreaga alocare disponibil─â pentru proiecte (din care s-a dedus alocarea pentru LIP - 48,6 mil EUR), astfel
     • TO 2 (educa┼úie cercetare ┼či inovare:6,5 mill.EUR
     • TO3 (cultur─â): 11,3 mill. EUR
     • TO7 (accesibilitate): 17 mill. EUR
     • TO8 (siguran┼ú─â ┼či securitate):13,7 mill. EUR
    • O organiza┼úie poate depune proiecte ca lider de proiect pentru maxim 1 proiect/apel/prioritate;
    • Num─ârul maxim de parteneri în proiecte-4
   • A fost lansat─â în luna iulie 2016 preg─âtirea proiectelor mari de infrastructur─â. În septembrie-octombrie 2016, au fost depuse Sumarele de Proiect la AM. Dup─â evaluarea acestora ╚Öi definitivare, vor fi înaintate spre aprobare CE.Ulterior, se va demara elaborarea proiectului ╚Öi a documenta╚Ťiei tehnice.

   MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

   Proces
   România

   Republica Moldova

   MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

   Autoritate de Management

   Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice

    
   Autoritate Naţională
    

   Cancelaria de Stat a
   Republicii Moldova

   Secretariat Tehnic Comun

   în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier─â Ia╚Öi

    

   Antena Secretariatului Tehnic Comun

    
   Chișinău
   MONITORIZARE

   Comitetul Comun de Monitorizare

   • Responsabil cu monitorizarea implement─ârii programului;
   • Num─âr echilibrat de reprezentan┼úi din ambele state partenere
    în program, de la nivel na┼úional, regional ┼či local;
   • Prezidat de c─âtre Autoritatea de Management;
   • Comisia European─â poate participa cu rol consultativ;
   PLĂŢI
   Unitatea de Plat─â

   Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice

    
   CONTROLUL CHELTUIELILOR
   Controlori de prim nivel

   Auditori

   Romania – Controlori de prim nivel

   Republica  Moldova – auditori contracta┼úi la nivel de proiect

   AUDIT

   Autoritatea de Audit

   Autoritatea de Audit din cadrul Cur┼úii de Conturi a României

   Grupul Auditorilor
   • Reprezentan┼úi din ambele state partenere în program;
   • Constituit în scopul de a asista Autoritatea de Audit;

   Documentele PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

   Evenimente

Actualizat Vineri, 18 Noiembrie 2016