PROGRAMUL DE COOPERARE URBACT III
(2014-2020)

FISA DE PREZENTARE

Programul de cooperare URBACT III - program adoptat de c─âtre Comisia European─â pe12 decembrie 2014

 

 

   

URBACT III este un program de cooperare interregional─â ce are ca scop promovarea dezvolt─ârii urbane durabile. Misiunea URBACT este de a permite ora╚Öelor s─â colaboreze ╚Öi s─â dezvolte împreun─â solu╚Ťii integrate pentru provoc─ârile comune în domeniul dezvolt─ârii urbane, prin crearea cadrului în care ora╚Öele pot colabora, înv─â╚Ťa unele de la altele ╚Öi contura împreun─â solu╚Ťii ╚Öi bune practici pentru îmbun─ât─â╚Ťirea politicilor urbane.

Programul are un buget total de 96,3 milioane Euro, din care 74,3 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, ╚Öi finan╚Ťeaz─â urm─âtoarele trei tipuri de interven╚Ťii:

 • Schimb de experien╚Ť─â ╚Öi bune practici la nivel transna╚Ťional;
 • Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii administrative;
 • Capitalizarea ╚Öi diseminarea rezultatelor.

Programul URBACT III va fi organizat în jurul urm─âtoarelor 4 obiective principale:

 1. Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii în implementarea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea capacit─â╚Ťii ora╚Öelor de a gestiona politicile ╚Öi practicile pentru dezvoltarea urban─â durabil─â într-o manier─â integrat─â ╚Öi participativ─â.
 2. Formularea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urban─â ╚Öi planurile de ac╚Ťiune în ora╚Öe.
 3. Implementarea politicilor: îmbun─ât─â╚Ťirea implement─ârii planurilor integrate pentru dezvoltarea urban─â durabil─â.
 4. Consolidarea ╚Öi împ─ârt─â╚Öirea cuno╚Ötin╚Ťelor: cre╚Öterea accesului profesioni╚Ötilor în domeniu ╚Öi al actorilor implica╚Ťi în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, na╚Ťional, regional ╚Öi local) la cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urban─â.

Beneficiarii eligibili în cadrul URBACT III se refer─â la urm─âtoarele dou─â categorii:

I. Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activit─â╚Ťile:

 • Ora╚Öe, municipalit─â╚Ťi;
 • Niveluri infra-municipale de guvernan╚Ť─â, cum ar fi cartiere, în cazul în care acestea sunt reprezentate de institu╚Ťii politico-administrative cu atribu╚Ťii în formularea de politici de dezvoltare ╚Öi implementarea de politici din aria tematic─â acoperit─â de URBACT;
 • Autorit─â╚Ťi metropolitane ╚Öi aglomer─âri urbane, în cazurile în care acestea sunt reprezentate de c─âtre institu╚Ťii politico-administrative cu atribu╚Ťii delegate în formularea de politici de dezvoltare ╚Öi implementarea de politici din aria tematic─â acoperit─â de URBACT;

II. Parteneri eligibili par╚Ťial (non-city partners) pentru anumite activit─â╚Ťi:

 • Agen╚Ťii locale definite ca organiza╚Ťii publice sau semi-publice înfiin╚Ťate de c─âtre ora╚Öe, ce se afl─â sub autoritatea ora╚Öelor par╚Ťial sau total, ╚Öi ce implementeaz─â politici specifice (vizând dezvoltare economic─â, eficien╚Ť─â energetic─â, s─ân─âtate, infrastructur─â etc);
 • Autorit─â╚Ťi provinciale, regionale ╚Öi na╚Ťionale, ce au leg─âtur─â cu problematici urbane;
 • Universit─â╚Ťi ╚Öi centre de cercetare, ce au leg─âtur─â cu problematici urbane.

În cadrul programului de cooperare URBACT III partenerii din România vor beneficia de o cofinan╚Ťare FEDR în propor╚Ťie de 85% în cadrul proiectelor (cu excep╚Ťia zonei Bucure╚Öti-Ilfov), iar restul bugetului va fi acoperit prin contribu╚Ťie local─â ╚Öi de la bugetul de stat.

Aria eligibil─â: cele 28 de State Membre din Uniunea European─â, Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia, precum ╚Öi alte state prin finan╚Ťare proprie.

Sprijin financiar pentru beneficiari români
Pentru programele finan┼úate prin FEDR ┼či IPA II, sumele reprezentând cofinan┼úarea public─â asigurat─â de la bugetul de stat reprezint─â maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective, conform Ordonan┼úei nr. 29/2015 privind gestionarea ┼či utilizarea fondurilor externe nerambursabile ┼či a cofinan┼ú─ârii publice na┼úionale, pentru obiectivul Cooperare teritorial─â european─â, în perioada 2014-2020

DOCUMENTE

NOUTĂŢI

INFODAY URBACT, cu ocazia lans─ârii Primului apel de Re╚Ťele de Implementare (publicat: 13-04-2016)

Ini╚Ťiativa Ac╚Ťiunilor Urbane Inovative  (publicat: 19-01-2016)

Lansarea selec╚Ťiei pentru 5 exper╚Ťi seniori URBACT (publicat: 23-10-2015)

Lansarea înscrierii pentru grupul de Exper╚Ťi URBACT III (publicat: 28-04-2015)

Lansarea selec╚Ťiei de Exper╚Ťi pentru constituirea Comisiei Externe de Evaluare a proiectelor URBACT (publicat: 27-04-2015)

Lansarea primului Apel de Re╚Ťele de Planificare a Ac╚Ťiunilor din cadrul programului de cooperare URBACT III (publicat: 31-03-2015)

Ghid pentru Re╚Ťele de Planificare a Ac╚Ťiunilor (publicat: 04-05-2015)

CONTACTE
Secretariatul Tehnic Comun
URBACT Secretariat
5 rue Pleyel
93283 Saint Denis CEDEX
Tel: 01.85.58.61.93
email
Abonare Newsletter

Surse de informare
http://urbact.eu/
www.facebook.com/URBACT
www.linkedin.com/company/urbact

Autoritatea Na╚Ťional─â URBACT
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Unitatea Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Punct National URBACT: Irina Chicoș
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456

Control de Prim Nivel
Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice
Direc╚Ťia Control Prim Nivel
Persoan─â de contact: Lóránt PARA, Director
Bvd. Libert─â╚Ťii nr.12, sector 5, cod po╚Ötal 040129, Bucure╚Öti
tel: +40372 111 324

╚śTIRI ╚śI EVENIMENTE

Actualizat Miercuri, 1 Iunie 2016