PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ENI
UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020

Programul HUSKROUA traducere romana

Pachetul solicitantului (apel 1)

Pachetul solicitantului (apel 2)

FISA DE PREZENTARE

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria Eligibilă

 • România - 3 judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Suceava
 • Ungaria - 2 judeţe: Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Slovacia - 2 regiuni: Prešovský şi Košický
 • Ucraina - 3 regiuni: Zakarpatska, Ivano – Frankivska şi Chernivetska
 • Regiuni adiacente
  • România - judeţul Suceava
  • Ucraina - regiunea Chernivetska

 

Bugetul programului

Buget total
ENI + confinanţare naţională
Din care
ENI Confinanţare naţională
TOTAL 81 347 200 73 952 000 7 395 200

 

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

Obiectivul strategic general al programului

Intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Obiective tematice şi priorități

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

 • Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei de turism

Obiectivul tematic 6: Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

 • Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

 • Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunurilor
 • Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

 • Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență
 • Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Tipuri de Beneficiari eligibili

 • Autorități publice
 • ONG-uri
 • Institute de cercetare
 • Instituţii educaţionale
 • Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

Calendar estimativ

 • Programul a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene la data de 26 iunie 2015.
 • Se estimează că programul va fi aprobat de CE până la sfârşitul anului 2015.
 • Primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în trimestrul 3, anul 2016.

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 – forma finală adoptată de către Comisia Europeană (publicat: 09-02-2016)

DATE DE CONTACT

Autoritatea Națională
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene

Persoană de contact:
Manager program
Robert Costeţchi
Tel.: +40372 111 318;
Fax: +40372 111 456;
Email: robert.costetchi@mdrap.ro

EVENIMENTE

Actualizat Luni, 9 Decembrie 2019