Programul Interreg V A - România-Ungaria

NOUTATI

ARHIVA NOUTATI

COMITET MONITORIZARE

Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, realizată în perioada 2007-2013 prin intermediul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Aria eligibila
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse opt judeţe: patru din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru din Ungaria (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád).

Bugetul programului
Bugetul total al programului, care include şi co-finanţarea naţională, este de aproximativ 232 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 189 de milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiecte eligibile

Prin program se acordă finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice (licitații) de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră, pentru proiecte care urmăresc:

 • Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) - 48,50 mil euro
 • Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) - 34,99 mil euro
 • Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) - 55,07 mil euro
 • Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) - 57,03 mil euro
 • Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) - 9,55 mil euro
 • Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 mil euro

Beneficiari eligibili

 • Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor
 • Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora
 • Administrații ale parcurilor naționale/naturale
 • Instituții pentru protecția mediului
 • Instituții de învățământ superior
 • Organizații neguvernamentale
 • Asociații microregionale
 • Organizații de management al Euroregiunilor
 • Muzee, biblioteci, teatre
 • Biserici
 • Birouri ale patrimoniului cultural
 • Camere de comerț
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

Modul de implementare

 • Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de Comitetul de Monitorizare la propunerea Autorităţii de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice din România). Criteriile minimale de selecţie se referă la cerinţele faţă de aplicanţi: eligibilitate, capacitate administrativă, capacitate tehnică, capacitate financiară;
 • După evaluare (de către Comitetul de Evaluare) şi selecţie (de către Comitetul de Monitorizare), finanţarea proiectelor se asigură din trei surse:
 1. FEDR (maxim 85%),
 2. Contribuţia naţională de la bugetul statului român (13%) / contribuţia naţională de la bugetul statului ungar (10% sau 15%, în funcție de natura beneficiarului),
 3. Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor unguri (0 sau minim 5%).

Astfel, pentru fondurile FEDR se semnează de către Autoritatea de Management un contract de finanţare cu partenerul lider de proiect (desemnat de către beneficiarii proiectului respectiv încă de la depunerea cererii de finanţare). Pentru co-finanţarea naţională Autoritatea de Management semnează contracte de co-finanţare cu beneficiarul lider de proiect.

FISA DE PREZENTARE (actualizat: 19-10-2018)

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, România
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autoritatea Comună de Management România-Ungaria
Tel.: 0372 111 326
Fax: 0372 111 456
e-mail: rohu@mdrap.ro

SECRETARIATUL COMUN
În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO) - în cadrul Incubatorului de Afaceri Eurogional
Calea Armatei Române nr.1/A, 410087, Oradea, România
Tel.: 0259 473 174
Fax: 0259 473 175
e-mail: office@brecoradea.ro

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului

Departamentul pentru Programe de Cooperare Transfrontalieră
47, Bem rkp.,1027, Budapest, Hungary
Tel.: +361-4581219; 0036-1-4581194
Fax: +361-3568410
E-mail: hathatar@mfa.gov.hu

SURSE DE INFORMARE
http://interreg-rohu.eu/en/home-en
http://www.brecoradea.ro
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade

STIRI SI EVENIMENTE

ARHIVA STIRI SI EVENIMENTE

DOCUMENTE

CONSULTARI PUBLICE

ARHIVA CONSULTARI PUBLICE

LEGISLATIE

Actualizat Marti, 4 Februarie 2020