Programul Interreg V-A România – Ungaria

Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel deschis pentru propuneri de proiecte normale, lansat în consultare publică până la data de 30 martie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică  astăzi, 01 martie a.c., Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile în vederea îmbunătățirii acestui document sunt așteptate, până la data de 30 martie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria şi pe site-ul oficial al Programului.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 2 axe prioritare, în domeniile promovării cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni și investiții în sectorul apelor.

Bugetul destinat finanțării proiectelor aferente priorităţii de investiţii 6/b - investiții în sectorul apelor este de 4.411.764,70 euro, din care 3.750.000,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR iar pentru finanțarea proiectelor aferente priorității de investiții 11/b - cooperarea între cetățeni și instituții este de 4.013.378,82 euro, din care 3.411.372,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

MDRAPFE gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

  • cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
  • cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană);
  • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – ce reprezintă cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.

Principiile de implementare a acestor programe se referă la cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), la competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi la dezvoltarea şi implementarea în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finanţare.

Publicat Miercuri, 1 Martie 2017