LEGENDĂ

Domenii de atestare a responsabililor tehnici cu executia lucrărilor de constructii, in functie de specificul lucrărilor:

Conform HG 731/1991 publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 227 din 13.11.1991 pentru aprobarea Regulamentului de testare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate in constructii

I.      constructii civile, industriale si agrozootehnice;
II.     constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
III.    constructii de cai ferate;
IV.    constructii de porturi si platforme marine;
V.     constructii si amenajari hidrotehnice;
VI.   constructii energetice;
VII.  constructii pentru imbunatatiri funciare;
VIII. constructii pentru telecomunicatii;
IX.   constructii edilitare si de gospodarie comunala;
X.    constructii miniere.

Conform Ordinului 777/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09.06.2003, cu modificarile si completarile ulterioare  pentru aprobarea reglementării tehnice
indrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate in constructii

I.     constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
II.    constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;
III.   constructii de cai ferate;
IV.    constructii de porturi si platforme marine;
V.     constructii si amenajari hidrotehnice;
VII.  constructii pentru imbunatatiri funciare;
IX.   constructii edilitare si de gospodarie comunala;
XI.   lucrari speciale de fundatii.

Actualizat Luni, 2 Aprilie 2012