LEGENDĂ

Conform HG 731/1991 publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 227 din 13.11.1991 pentru aprobarea
Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii

Atestarea expertilor cu activitate in constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de exigentele si de specificul lucrarilor, astfel:

A.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;
A.2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
A.3 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
A.4 - rezistenta si stabilitate la solicitari satice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
A.5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
A.6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
A.7 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A.8 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
A.9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
A.10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
A.11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
A.12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
B.1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
B.2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;
B.3 - siguranta in expoatare pentru constructii de cai ferate;
B.4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
B.5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B.6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
B.7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B.8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
B.9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
B.10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;
F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Pentru instalaţii

 • pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;
 • pentru toate domeniile de construcţii;
 • pentru specialităţile:

Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:

 • instalaţii sanitare interioare;
 • nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;
 • instalaţii exterioare de canalizare;
 • instalaţii de stingere a incendiilor;

It - Instalaţii termice, care cuprind:

 • instalaţii de încălzire;
 • instalaţii de ventilare;
 • instalaţii de climatizare şi frig;
 • instalaţii de prevenire a incendiilor;

G (actual Ig) - Instalaţii de gaze, care cuprind:

 • instalaţii interioare de gaze naturale;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale;
 • instalaţii de gaze lichefiate;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;

Ie - Instalaţii electrice, care cuprind:

 • instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;
 • instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;
 • instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;
 • instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;
 • instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.

Conform Ordinului 777/2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 397 din 09.06.2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice
Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii

Atestarea tehnico-profesionala a experţilor tehnici se face pentru cerintele esentiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii,  astfel :

Pentru construcţii şi arhitectură

A1 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn;
A2 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură de rezistenţă din metal, lemn;
A4 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate;
A6 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
A7 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;
A9 - Rezistenţă şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
Af - Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;
B1 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;
B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate;
B4 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;
B5 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;
B7 - Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
B9 - Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;
- Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile;
- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;
- Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;
- Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.

Pentru instalaţii

 • pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;
 • pentru toate domeniile de construcţii;
 • pentru specialităţile:

Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:

 • instalaţii sanitare interioare;
 • nstalaţii exterioare de alimentare cu apă;
 • instalaţii exterioare de canalizare;
 • instalaţii de stingere a incendiilor;

It - Instalaţii termice, care cuprind:

 • instalaţii de încălzire;
 • instalaţii de ventilare;
 • instalaţii de climatizare şi frig;
 • instalaţii de prevenire a incendiilor;

Ig - Instalaţii de gaze, care cuprind:

 • instalaţii interioare de gaze naturale;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale;
 • instalaţii de gaze lichefiate;
 • instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;

Ie - Instalaţii electrice, care cuprind:

 • instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;
 • instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;
 • instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;
 • instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;
 • instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.
Publicat Joi, 10 Noiembrie 2016