Anunţ privind eliberarea de documente auditorilor energetici pentru cladiri

Certificatele de atestare şi legitimaţiile auditorilor energetici pentru clădiri, atestaţi în perioada martie – aprilie 2013, vor putea fi ridicate de titulari, sub semnătură, începând cu data de 01.07.2013, ora 10:00 de la sediul INCD URBAN-INCERC – Bucureşti.

Publicat Vineri, 28 Iunie 2013