ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN ATESTARE AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

- sesiunea februarie 2019 -

În aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și ale Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordinul MDRAP nr. 996/11.07.2016,

în perioada 25-28 februarie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice organizează examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri pentru gradul profesional I şi gradul profesional II, specialitatea construcţii şi instalaţii.

Conform art. 28 din Ordinul MDRT nr. 2237/2010, cu modificările și completările ulterioare, procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, şi constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor referitoare la evaluarea performanţei energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 16 puncte.

Anunțul privind data, locul, ora desfășurării examenului de atestare, lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente, precum și bibliografia specifică vor fi publicate pe site-ul MDRAP până la data de 25 ianuarie 2019.

Lista candidaților eligibili se va afișa pe site-ul MDRAP până la data de 8 februarie 2019.

La sesiunea de examene februarie 2019 vor participa candidații cu dosare înregistrate la registratura generală a MDRAP până la data de 11 ianuarie 2019 (inclusiv), care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Dosarele înregistrate după data de 11 ianuarie 2019, vor fi analizate pentru următoarea sesiune de examinare.

Persoanele interesate să participe la examen sunt rugate să consulte site-ul MDRAP la adresa: www.mdrap.ro, secţiunea construcţii → atestări tehnico-profesionale → auditori energetici →  Sesiune de examene februarie 2019. 

IMPORTANT

Potrivit prevederilor art. II din Ordinul MDRAP nr. 996/2016, auditorii energetici pentru clădiri atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, își pot exercita dreptul de practică până la data de 19.07.2019. După această dată, specialiștii susmenționați, care nu solicită înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și nu obțin atestarea, își vor pierde dreptul de practică.

Publicat Miercuri, 19 Decembrie 2018