ANUNT !!! Ordinul nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte Si a experTilor tehnici In construcTii (publicat: 10-04-2018)

Notă de informare privind protecţia datelor personale (publicat: 20-01-2015)

  • birou.atestari@mdrap.ro adresa la care se pot transmite în format electronic – scanate - doar copii după cărțile de identitate ale specialiștilor precum și alte copii ale documentelor solicitate de MDRAP în completarea dosarului depus de solicitanți în vederea înscrierii la examenul de atestare pentru competențele: verificator de proiecte, expert tehnic și/sau auditor energetic și pentru prelungirea vizei /valabilităţii dreptului de practică pe legitimațiile aferente certificatelor de atestare.
    La această adresă de e-mail nu se vor transmite adrese sau solicitări, ci doar documente scanate, în completare la dosare.
Subsectiuni