ANUNT!!! Rezultatele contestaţiilor depuse în urma examenului din data de 11.10.2018 privind atestarea tehnico-profesională organizat pentru competența expert tehnic pentru domeniul Af (proba interviu)

Rezultate contestații proba interviu domeniul Af


ANUNT!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenului din data de 8-9 octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența de expert tehnic (proba interviu) – domeniul A1 si A2

Rezultate contestații


Anunt!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 3 și 4 octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă).

Rezultate contestații domeniul B1, D, E, F


ANUNT!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 16 octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența de expert tehnic (proba interviu) - specialitățile de instalații Iint, Ig, Ie


ANUNȚ!!! Rezultatele obținute la examenul organizat în data de 17 octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența de expert tehnic – proba interviu - domeniul B1, D, E, F


ANUNT!!! Rezultatele contestaţiilor depuse în urma examenului din data de 02.10.2018 privind atestarea tehnico-profesională organizat pentru competența de verificator de proiecte și expert tehnic pentru domeniul Af (proba scrisă)

Rezultate contestații domeniul Af


ANUNT!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 24 septembrie 2018 şi 25 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă)

Rezultate contestaţii A4, B2 – drumuri; A4 – tuneluri; A5 - tuneluri


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 16 Octombrie 2018, proba interviu, privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența - expert tehnic:

Rezultate atestare expert tehnic- specialitățile de instalații Iint, Ig, Ie


Anunt!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenului din data de 27 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă), domeniul de atestare C-securitate la incendiu.

Rezultate contestații subdomeniul Cc și subdomeniul Ci


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 12 Octombrie 2018, proba interviu, privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența - expert tehnic:

Rezultate proba interviu - domeniile A9, B7, B9, Se


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 11 octombrie 2018, proba interviu, privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența - expert tehnic in domeniul C – Securitate la incendiu


ANUNT!!! Rezultatele obținute la examenul organizat în data de 8-9 octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența de expert tehnic – proba interviu- domeniul A1 si domeniul A2

Rezultate domeniul A1 si domeniul A2


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 11 Octombrie 2018, proba interviu, privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența - expert tehnic:

Rezultate proba interviu - domeniul Af


ANUNT!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 28 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă)

Rezultate contestații specialitățile de instalații Iint, Ig, Ie


ANUNT!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 26 și 27 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă)


ANUNT!!! Sesiunea de examinare (proba interviu) privind atestarea tehnico-profesională a specialistilor din constructii, pentru competența de expert tehnic, pentru domeniile de construcţii/specialitățile de instalații pentru candidaţii declaraţi eligibili.

Nr.
crt
Comisiile tehnice de examinare Data desfășurării examenului
- proba interviu -
Ora începerii examenului Locul
desfășurării examenului
1 Comisia tehnică de examinare nr. 5
- domeniul de atestare C -
Joi,
11.10.2018
Ora 09.00 Sediul MDRAP, Sala de Consiliu, et. 5
2 Comisia tehnică de examinare nr. 4
– domeniul de atestare Af -
Joi
11.10.2018
Ora 13.30 Sediul UTCB - Facultatea de Hidrotehnică, Sala de Consiliu, et. 1
3 Comisia tehnică de examinare nr. 7
- domenii de atestare A9, B7, B9, B11, Se și Sif -
Vineri,
12.10.2018
Ora 09.00 Sediul UTCB - Facultatea de Hidrotehnică, Sala II-7, et. 2
4 Comisia tehnică de examinare nr. 8
- specialitati de instalații Iint, Ig și Ie -
Marți,
16.10.2018
Ora 10.30 Sediul MDRAP, Sala de Consiliu, et. 5
5 Comisia tehnică de examinare nr. 3
– domenii de atestare B1,D, E și F -
Miercuri,
17.10.2018
Ora 10.00 Sediul MDRAP, Sala de Consiliu, et. 5

Precizări:

1. Sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - MDRAP - Str. Apolodor nr. 17, et. 5, Sala de Consiliu, Sector 5, Bucuresti (sediul Ministerului Justitiei);
2. Sediul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - UTCB – Bdul Lacul Tei, nr. 124, Bucuresti, Sector 2;
3. În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.
4. Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.
5. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează în procesul-verbal al examenului.


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 04 octombrie 2018, proba interviu, privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competența - expert tehnic:


ANUNȚ!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 3 Octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:

ANUNȚ!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 4 Octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!! Sesiunea de examinare (proba interviu) privind atestarea tehnico-profesională pentru competența expert tehnic - domeniile de construcţii: A1 și A2, pentru candidaţii declaraţi eligibili.

Precizări:

1. Locul desfășurării: Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București) Sala I.4 – Etaj 1.
2. Data şi ora interviului: Luni, 08.10.2018, ora: 09:00.
3. În data și la ora programată, candidații vor intra în sală în ordine alfabetică, doar pe baza actului de identitate.
4. Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.
5. Eliminarea din examen se face în prezența membrilor comisiei de examinare și se consemnează în procesul-verbal al examenului.

Anunt!!! Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor din data de 24 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic (proba scrisă)


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 3 Octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 2 Octombrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!! Sesiunea de examinare (proba interviu) privind atestarea tehnico-profesională pentru competența expert tehnic, pentru domeniile de construcţii: A4, A5, B2, B3, pentru candidaţii declaraţi eligibili.
Precizări:

1. Locul desfășurării: Str. Apolodor nr. 17, et. 5, Sala de Consiliu, Sector 5, Bucuresti (sediul Ministerului Justitiei).
2. Data şi ora interviului: joi, 04.10.2018, ora: 10:00.
3. În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.
4. Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.
5. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează în procesul-verbal al examenului.


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 28 Septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul organizat în data de 27 Septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert ethnic:


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenele organizate în data de 26 Septembrie 2018 și 27 Septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!! Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenele organizate în data de 24 septembrie 2018 și 25 septembrie 2018 privind atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele: verificator de proiecte și expert tehnic:


ANUNT!!!

Lista candidaților  înscriși la examenele de atestare tehnico-profesională pentru competențele de verificatori proiecte/experți tehnici - sesiunea septembrie - octombrie 2018

Calendar actualizat al sesiunii de examinare din perioada 24.09.-07.10.2018 privind atestarea tehnico-profesională pentru competențele: verificator de proiecte și expert tehnic, în următoarele domenii de construcţii și specialități de instalații:

Nr. crt. Comisiile tehnice
de examinare
Data desfășurării examenului
- proba scrisă -
Ora începerii examenului Lista candidaților programați pentru examenele de atestare
1

Comisia tehnică de examinare nr. 1
- domenii de atestare A1 și A2 -

Luni,
24.09.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare A1 Anexa 1
Orele 14.00-17.00 domeniul de atestare A2
2
Comisia tehnică de examinare nr. 2
– domenii de atestare A4, A5,
B2 și B3 -
Luni,
24.09.2018
Orele 10.00-13.00 domenii de atestare A4, B2 Anexa 2
Orele 14.00-17.00 domenii de atestare A4, B2
Marți,
25.09.2018
Orele 10.00-13.00 domenii de atestare A4, B2
Orele 14.00-17.00 domenii de atestare A5, B3
3 Comisia tehnică de examinare nr. 3
– domenii de atestare B1,D, E și F -
Miercuri,
03.10.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare D Anexa 3
Orele 14.00-17.00 domenii de atestare B1
Joi,
04.10.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare E
Orele 14.00-17.00 domenii de atestare F
4
Comisia tehnică de examinare nr. 4
- domeniul de atestare Af -
Marți,
02.10.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare Af Anexa 4
5
Comisia tehnică de examinare nr. 5 
- domeniul de atestare C -
Joi,
27.09.2018
Orele 10.00-13.00 subdomeniul de atestare Ci Anexa 5
Orele 14.00-17.00 subdomeniul de atestare Cc
6
Comisia tehnică de examinare nr. 7 
- domenii de atestare A9, B7, B9, B11, Se și Sif -
Miercuri,
26.09.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare Se Anexa 6
Orele 14.00-17.00 domeniul de atestare
B11
Joi,
27.09.2018
Orele 10.00-13.00 domeniul de atestare A9, Sif
Orele 14.00-17.00 domenii de atestare
B7, B9
7
Comisia tehnică de examinare nr. 8 
- specialitati de instalații Iint, Ig și Ie -
Vineri,
28.09.2018
Orele 10.00-13.00 specialități de atestare Ie, Ig, Iint Anexa 7
Orele 14.00-17.00 specialități de atestare Ie, Ig, Iint

Precizări:

1. Locul desfășurării: examenele de atestare tehnico-profesională se organizează la sediul Universității Tehnice de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, salile II-1, II-2, III-1, III-2 din B-dul Lacul Tei, nr. 124, sector 2, București.
2. Examenul de atestare pentru domeniul Af se va desfășura în cadrul Universității Tehnice de Construcții București - Facultatea de Hidrotehnică, Sala II-7, din B-dul Lacul Tei, nr. 124, sector 2, București.
3. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior susținerii probei scrise și soluționării contestaților.
4. Este recomandată deţinerea de către fiecare candidat a unui calculator ştiinţific în vederea efectuării calculelor necesare rezolvării aplicaţiilor practice.
5. Proba scrisă constă în rezolvarea de către candidați a 4 subiecte, astfel:

 • 1 subiect din legislația primară și secundară relevantă constând într-o speță simplă pe care verificatorul de proiecte/expertul tehnic o poate întâlni în practică sau referitoare la sistemul legal de asigurare a calității în construcții
 • 3 subiecte cu conținut tehnic în scopul verificării capacității de sinteză a cunoștințelor tehnice și a prevederilor normative și a capacității de rezolvare a unor probleme practice, prin metode tehnice specifice ingineriei sau arhitecturii.

6. În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.
7. Intrarea candidaților în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.
8. Candidații pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorității competente, pe care le pot consulta pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.
9. Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanță, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfășurării examenului de atestare, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.
10. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de examinare și se consemnează în procesul-verbal al examenului.


ANUNT!!!

Lista candidatilor înscrisi la examenele de atestare tehnico-profesionala pentru competentele de verificatori de proiecte/experti tehnici – sesiunea septembrie-octombrie 2018

Liste candidați distribuiți pe comisii de examinare:

 • Comisia de examinare nr. 1 – Anexa 1
 • Comisia de examinare nr. 2 – Anexa 2
 • Comisia de examinare nr. 3 – Anexa 3
 • Comisia de examinare nr. 4 – Anexa 4
 • Comisia de examinare nr. 5 – Anexa 5
 • Comisia de examinare nr. 7 – Anexa 6
 • Comisia de examinare nr. 8 – Anexa 7

ANUNT!!!

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

ANUNȚ DE PARTICIPARE

În perioada 24.09-07.10.2018 se organizează sesiunea de examene privind atestarea tehnico-profesională pentru competențele verificator de proiecte și expert tehnic, în următoarele domenii de construcţii și specialități de instalații:

Nr.
crt
Comisiile tehnice
de examinare

Data desfășurării examenului

proba scrisă

Ora începerii examenului Candidaţi Lista candidaților programați pentru examenele de atestare
1

Comisia tehnică de examinare nr. 1

– domenii de atestare A1 și A2 -

Luni,

24 septembrie 2018

12.00 77 Anexa 1
2

Comisia tehnică de examinare nr. 2

– domenii de atestare A4, A5, B2 și B3 -

Luni,

24 Septembrie 2018

12.00 26 Anexa 2
3

Comisia tehnică de examinare nr. 3

– domenii de atestare B1,D, E și F -

Miercuri,

03 octombrie 2018

12.00 70 Anexa 3
4

Comisia tehnică de examinare nr. 4

- domeniul de atestare Af -   

Marți,

02 octombrie 2018

12.00 22 Anexa 4
5

Comisia tehnică de examinare nr. 5

- domeniul de atestare C -

Joi,

27 septembrie 2018

12.00 111 Anexa 5
6

Comisia tehnică de examinare nr. 7

- domenii de atestare A9, B7, B9, B11, Se și Sif -

Miercuri,

26 septembrie 2018

12.00 48 Anexa 6
7

Comisia tehnică de examinare nr. 8

- specialitati de instalații Iint,

Ig și Ie -

Vineri,

28 septembrie 2016

12.00 86 Anexa 7

Precizări:

1. Locul desfășurării: examenele de atestare tehnico-profesională se organizează la sediul UTCB, din B-dul Lacul Tei, nr. 124.
2. Accesul candidaților în sala de examen este permis doar pe baza actului de identitate.
3. Pentru candidații care solicită atestarea ca experți tehnici, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior susținerii probei scrise și soluționării contestațiilor.
4. La proba scrisă participă:

 • candidații  declarați eligibili care optează pentru atestarea ca verificatori de proiecte;
 • candidații declarați eligibili care optează pentru atestarea ca experți tehnici și care nu au atestat de verificator de proiecte.

5. Candidații care dețin atestat de verificator de proiecte pe domeniul de construcții/specialitatea de instalații pentru care solicită atestare ca experți tehnici vor participa doar la susținerea probei de interviu.
6. Candidații eligibili pentru mai multe domenii de construcții / specialități de instalații vor susține la alegere examenul pentru un singur domeniu de construcții sau o singură specialitate de instalații, la data la care sunt programați pentru desfășurarea examenului.
7. Examenul se susține pe întreg domeniul de construcții, respectiv specialitate de instalații, conform OMDRAP nr. 2264/2018.
8. În situația în care candidații dețin atestat pentru un subdomeniu din cadrul unui domeniu de construcții sau pentru o specialitate  de instalații , aceștia vor susține examenul doar pentru subdomeniul sau specialitatea  în completarea celui/celei  pentru care este deja atestat.

Pentru informații suplimentare: tel. 0372 114 573 ; 0372 114 589; 0372 114 585.


ERATĂ privind Bibliografia pentru examenul de atestare a verificatorilor de proiecte si experților tehnici, pentru cerința fundamentală C- securitate la incendiu, afișată pe site-ul MDRAP în data de 22.08.2018.

Avand în vedere eroarea materială produsă la publicarea Bibliografiei pentru examenul de atestare a verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici, pentru cerinta fundamentala C- securitate la incendiu, respectiv publicarea unei bibliografii comune în condițiile în care atestarea specialiștilor se va efectua separat pentru construcții și instalații, este necesară înlocuirea acesteia cu una diferențiată.
Cc- Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile
Ci - Securitate la incendiu pentru instalații în toate specialitățile

Astfel bibliografia valabilă pentru sesiunea de atestare ce va avea loc în perioada 24.09 - 07.10.2018 pentru cerința fundamentală C- securitate la incendiu este cea publicată în data de 27.08.2018, cea publicată în data de 22.08.2018 pierzându-si valabilitatea.


ANUNT!!! Bibliografie pentru examenele de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în constructii, respectiv verificatori de proiecte și experti tehnici, aferentă următoarelor domenii și specialități: (publicat: 22.08.2018)

Examenele se vor organiza la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, din Bdul Lacul Tei, nr. 124, în perioada 24.09 - 07.10.2018.

Programul de desfăsurare a examenelor se va afișa pe site-ul MDRAP după data de 1 septembrie 2018.

Candidații cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente după data de 27.08.2018 vor fi programați pentru următoare sesiune de examene.


ANUNT !!! Ordinul nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte Si a expertilor tehnici in constructii (publicat: 10-04-2018)

Notă de informare privind protecţia datelor personale (publicat: 20-01-2015)

 • birou.atestari@mdrap.ro adresa la care se pot transmite în format electronic – scanate - doar copii după cărțile de identitate ale specialiștilor precum și alte copii ale documentelor solicitate de MDRAP în completarea dosarului depus de solicitanți în vederea înscrierii la examenul de atestare pentru competențele: verificator de proiecte, expert tehnic și/sau auditor energetic și pentru prelungirea vizei /valabilităţii dreptului de practică pe legitimațiile aferente certificatelor de atestare.
  La această adresă de e-mail nu se vor transmite adrese sau solicitări, ci doar documente scanate, în completare la dosare.
Actualizat Miercuri, 31 Octombrie 2018
Subsectiuni