infoprod_constructii@mdrap.ro

Potrivit art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, statele membre desemnează puncte de informare despre produse pentru construcţii. Aceste punct de informare au sarcina de a furniza informaţii referitoare la cerinţele aplicabile utilizării produselor pentru construcţii care fac obiectul standardelor armonizate sau evaluărilor tehnice europene.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare despre produse pentru construcţii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011.

Publicat Joi, 14 Martie 2013