infoprod_constructii@mdrap.ro

Marcajul CE se aplică pe acele produse pentru construcţii pentru care fabricantul a întocmit o declaraţie de performanţă în conformitate cu art. 4 şi 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Prin aplicarea sau dispunerea aplicării marcajului CE, fabricantul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcţii cu performanţa sa declarată, precum şi pentru respectarea de către acesta a tuturor cerinţelor aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi în alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevăd aplicarea marcajului.

Marcajul CE se aplică în conformitate cu art. 8 şi 9 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Pentru mai multe detalii, va recomandam sa consultati prevederile de la pct. 1.1.4 din Ghidul TF N 530 Rev2, emis de Comitetul European pentru Standardizare.

Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2015