Conferinţa “Provocări și oportunități privind amenajarea spațiului maritim din Marea Neagră pentru România şi Bulgaria”, București, 11 ianuarie 2018

În contextul finalizării proiectului MARSPLAN-BS, scopul conferinței este de a contribui la valorificarea rezultatelor acestuia în sprijinul acţiunilor viitoare de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi de a informa actorii relevanți cu privire la amenajarea spațiului maritim și bunele practici din domeniu.

Amenajarea spațiului maritim pentru Marea Neagră, tema centrală a conferinței, va fi abordată în cadrul evenimentului din perspectiva provocărilor și a oportunităților pentru România și Bulgaria.

În deschiderea conferinței vor lua cuvântul:

 • Ciprian Lucian ROŞCA, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
 • Adriana PETCU, secretar de stat, Ministerul Apelor şi Pădurilor
 • Juan RONCO ZAPATERO, Policy Officer, Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE), Direcţia privind Economia Albastră, Acvacultură şi Amenajarea Spaţiului Maritim, Comisia Europeană
 • Greta BORG, Project adviser, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comisia Europeană
 • Tsvetelina ATANASSOVA, director, Departamentul de Planificare Strategică şi Contractare, Direcţia Generală Planificare Strategică şi Programe de Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria
 • Simion NICOLAEV, director general, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, România
 • Atanas PALAZOV, director, Institutul de Oceanologie, Academia de Ştiinţe, Bulgaria

Prima sesiune a conferinței, dedicată discutării necesității amenajării spaţiului maritim în vederea abordării integrate a activităţilor maritime, are ca principale teme:

 • contribuţia proiectului MARSPLAN-BS la implementarea Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim;
 • cadrul instituțional pentru derularea procesului de amenajare a spațiului maritim;
 • experienţa implementării conceptului de amenajare a spaţiului maritim în alte state UE.

A doua sesiune abordează viziunea strategică și recomandările de politică pentru amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră din Marea Neagră pentru România- Bulgaria, având ca teme:

 • principalele provocări și oportunități privind amenajarea spațiului maritim pentru România și Bulgaria - studii de caz: Studiul de caz zona Eforie, Studiul de caz  acvacultură și pescuit, Studiul de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Studiul de caz Sfântu Gheorghe, Studiul de caz Burgas (Interacțiunea dintre uscat și mare);
 • viziunea strategică privind amenajarea spațiului maritim în România și Bulgaria (Mangalia – Shabla);
 • importanța participării actorilor relevanți și a autorităților la elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim pentru Marea Neagră;
 • principalele recomandări de politică pentru amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră din Marea Neagră pentru România-Bulgaria MARSPLAN-BS;
 • acțiuni viitoare: De la MARSPLAN BS către MSP (elaborarea planului de amenajare a spațiului maritim la nivel național).

Obiectivele conferinței:

 • informarea şi consultarea actorilor relevanţi cu privire la importanţa amenajării spaţiului maritim în contextul obligaţiilor statelor membre stabilite conform Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim;
 • dezbaterea cu privire la provocările și oportunitățile procesului de amenajare a spațiului maritim;
 • informarea cu privire la demersurile naţionale privind stabilirea cadrului instituţional pentru amenajarea spaţiului maritim;
 • prezentarea experienţelor statelor UE în domeniul amenajării spaţiului maritim;
 • informarea cu privire la rezultatele proiectului MARSPLAN-BS;
 • sprijinirea cooperării cu actorii relevanţi în procesul de realizare a amenajării spaţiului maritim;
 • sprijinirea procesului de valorificare a rezultatelor proiectului (după închiderea acestuia);
 • consolidarea cooperării transfrontaliere privind planificarea maritimă;
 • informarea cu privire la acţiunile viitoare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor privind amenajarea spaţiului maritim și implicarea actorilor relevanţi, încă dintr-un stadiu incipient, în acest proces.

Grupul țintă - 150 de reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale din România şi Bulgaria, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenajării spaţiului maritim, reprezentanţi ai mediului privat etc.

Expoziție de hărți
În cadrul conferinței este organizată o expoziție de hărți, care conține cele mai relevante rezultate ale proiectului pe următoarele teme:

 • planul de amenajare a spațiului maritim pentru zona transfrontalieră din Marea Neagră:  Mangalia - Shabla (analiza situației curente - principalele utilizări ale spațiului maritim, analiza conflictelor și a sinergiilor din zonele maritime, scenariul de dezvoltare)
 • sistemul de dirijare a navelor în spațiul maritim România - Bulgaria 
 • pescuit și acvacultură în cadrul MSP
 • Sfântu-Gheorghe: Interacțiunea dintre uscat și mare (Metodologie Sketch Map)
 • Burgas: Interacțiunea dintre uscat și mare

Formular de înregistrare

Agenda conferinței 

Actualizat Miercuri, 10 Ianuarie 2018