Conferin?a „Fundamentarea politicilor publice de investi?ii în contextul moderniz?rii administra?iei publice”, 16 decembrie 2015, Bucure?ti, Radisson Blu Hotel – Sala Atlas I, Calea Victoriei nr. 63 – 81, 10:00 – 16:30 (AGENDA)

Conferin?a „Fundamentarea politicilor publice de investi?ii în contextul moderniz?rii administra?iei publice”, desf??urat? pe 16 decembrie 2015, a avut drept scop promovarea rezultatelor proiectului ?i contribu?ia acestora la fundamentarea politicilor publice de investi?ii având ca element central recomand?rile cheie ale B?ncii Mondiale rezultate în urma analizelor realizate în cadrul proiectului.

PREZENT?RI

Coordonarea ?i prioritizarea investi?iilor publice, element esen?ial al unui sistem administrativ modern ?i eficient

Recomand?ri principale privind tehnologii inovatoare pentru investi?ii eficiente

Strategia locuirii, fundament pentru prioritizare investi?iilor în domeniul locuirii

GALERIE FOTO

Publicat Vineri, 18 Decembrie 2015