Transferul de competente de la nivel central la autoritatile locale se va face pe baza unor analize de impact

Miercuri, 12 Aprilie 2017

Guvernul a aprobat ast─âzi, printr-o Hot─ârâre, Strategia general─â de descentralizare, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene. Strategia vizeaz─â oportunitatea transfer─ârii de noi competen┼úe de la nivel central la nivelul autorit─â┼úilor locale, în ╚Öapte domenii: agricultur─â, cultur─â, turism, mediu, s─ân─âtate, educa╚Ťie - activit─â╚Ťi extra╚Öcolare, tineret ╚Öi sport.

Strategia este înso╚Ťit─â de un plan de ac╚Ťiuni pentru preg─âtirea descentraliz─ârii ╚Öi unul pentru implementarea ei efectiv─â, cu termenele în care autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice responsabile vor pune în aplicare m─âsurile/ac╚Ťiunile corespunz─âtoare obiectivelor strategice stabilite. Astfel, ministerele responsabile pentru domeniile men╚Ťionate vor elabora ╚Öi prezenta spre aprobare Guvernului analize de impact, în vederea fundament─ârii deciziei cu privire la oportunitatea transferului de competen╚Ťe. Concluziile acestor analize de impact vor fi prezentate spre aprobare Guvernului în termen de 4 luni de la aprobarea strategiei, exceptând domeniul turismului, pentru care a fost stabilit un termen mai lung, de 6 luni, ╚Ťinând cont c─â în cazul acestui domeniu strategia prevede în plus preg─âtirea ╚Öi derularea unei faze-pilot în vederea test─ârii competen╚Ťelor ce urmeaz─â a fi descentralizate.

Ulterior aprob─ârii acestor analize de impact ╚Öi în func╚Ťie de rezultatele ob╚Ťinute, se va decide oportunitatea elabor─ârii proiectelor de legi sectoriale prin care vor fi descentralizate competen╚Ťele. Mecanismul este prev─âzut de Legea-cadru a descentraliz─ârii nr. 195/2006 ╚Öi Normele metodologice de aplicare a acesteia, apobate prin HG nr. 139/2008.

Strategia propune domeniile care ar putea face obiectul transferului de competen╚Ťe, urmând ca în cadrul analizelor de impact, elaborate de c─âtre ministerele de resort, s─â fie identificate complet ╚Öi exhaustiv toate competen╚Ťele ce urmeaz─â a fi transferate de la nivelul administra╚Ťiei publice centrale la nivelul administra╚Ťiei publice locale.

Competen╚Ťele propuse a se transfera de la nivelul administra╚Ťiei publice centrale la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale sunt cele care vizeaz─â strict implementarea politicilor/strategiilor na╚Ťionale ╚Öi a reglement─ârilor în vigoare la nivel local.

Competen┼úele privind reglementarea, politicile ┼či strategiile na┼úionale, coordonarea metodologic─â a activit─â╚Ťii desf─â╚Öurate de structurile responsabile cu exercitarea competen╚Ťelor descentralizate, precum ┼či inspec┼úia ┼či controlul de stat cu privire la modalitatea în care sunt respectate prevederile legale în materie vor fi exercitate în continuare de autoritatea central─â în domeniu, pentru aplicarea unitar─â a politicilor ┼či a strategiilor na┼úionale ┼či ale Uniunii Europene. Astfel, autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale vor r─âmâne responsabile în continuare în fa╚Ťa ministerului de resort, cu privire la modul de exercitare a competen╚Ťelor.

Procesul de descentralizare reprezint─â în continuare o prioritate a Guvernului României, a╚Öa cum este stabilit ╚Öi prin Strategia pentru Consolidarea Administra╚Ťiei Publice 2014-2020, aprobat─â prin Hot─ârârea Guvernului nr. 909/2014, document strategic na╚Ťional care reflect─â pe de o parte solu╚Ťiile de politic─â public─â ce constituie un r─âspuns ferm la nevoile administra╚Ťiei publice române╚Öti, ╚Öi care, pe de alt─â parte, reprezint─â o condi╚Ťionalitate ex-ante în procesul de programare bugetar─â 2014-2020.

Prin descentralizare, serviciile publice furnizate de administra┼úia public─â trebuie s─â r─âspund─â cât mai bine nevoilor ┼či priorit─â╚Ťilor contribuabililor. Alocarea responsabilit─â┼úilor se va face respectând urm─âtoarele principii:

  • subsidiaritatea: o responsabilitate va fi încredin┼úat─â nivelului administra┼úiei publice cel mai apropiat de cet─â┼úean/contribuabil ┼či care o poate îndeplini în condi┼úii de eficien┼ú─â ┼či eficacitate;
  • apropierea de cet─â╚Ťean: o responsabilitate trebuie furnizat─â de nivelul administra┼úiei publice a c─ârei jurisdic┼úie se apropie cel mai mult de aria geografic─â a beneficiarilor respectivei func┼úii;
  • economia de scar─â: o responsabilitate trebuie încredin┼úat─â la nivelul administra┼úiei publice care o poate administra efectiv ┼či care poate asigura ob┼úinerea de economii de scar─â în furnizarea serviciului public respectiv;
  • capacitate financiar─â adecvat─â: o responsabilitate trebuie încredin┼úat─â acelui nivel administrativ care are o capacitate financiar─â adecvat─â pentru a finan┼úa respectiva func┼úie ┼či care poate asigura un grad rezonabil de echitate fiscal─â.
  •  
  • Sursa: Comunicat Guvern