Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, implementata in jumatate din administratia publica locala

Marti, 18 Iulie 2017

Aproape 50% dintre unit─â┼úile administrativ-teritoriale (UAT) ale României au implementat, în perioada noiembrie 2016-mai 2017, Strategia Na┼úional─â Anticorup┼úie (SNA), se arat─â în Raportul de monitorizare al SNA la nivelul administra┼úiei publice locale, elaborat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Astfel, gradul de aderare la valorile SNA a crescut semnificativ fa╚Ť─â de ciclul strategic anterior (2012-2015), de la 16,17% la 41,79% (în 6 luni de la adoptarea SNA 2016-2020). În acest sens, 1.349 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (din totalul de 3.228) au transmis declara╚Ťiile de aderare structurii de specialitate din minister ┼či, dintre acestea, 582 de prim─ârii ╚Öi consilii jude╚Ťene ╚Öi-au elaborat planuri de integritate. O posibil─â explica╚Ťie a gradului sc─âzut de transmitere a planurilor de integritate, diferit în mod semnificativ fa╚Ť─â de cel al adopt─ârii declara╚Ťiilor de aderare, o poate constitui faptul c─â elaborarea planului este fundamentat─â pe analiza de riscuri ╚Öi vulnerabilit─â╚Ťi la corup╚Ťie ╚Öi nevoi de interven╚Ťie specifice, activitate nou─â în compara╚Ťie cu ciclul precendent de implementare a SNA ╚Öi considerat─â greoaie ╚Öi dificil de parcurs în ciuda faptului c─â a fost transmis─â tuturor UAT-urilor o metodologie în acest sens. De altfel, se observ─â c─â aceast─â etap─â preliminar─â nu a fost parcurs─â de peste o treime dintre UAT-urile la nivelul c─ârora au fost elaborate planuri de integritate (dintre cele 582 care au transmis planurile, doar 361 au procedat ╚Öi la analiza riscurilor ╚Öi vulnerabilit─â╚Ťilor la corup╚Ťie).

De asemenea, conform raportului de monitorizare, reiese c─â rata de raportare descre╚Öte semnificativ în func╚Ťie de tipul de UAT (de la consilii jude╚Ťene la comune), tendin╚Ť─â identificat─â ╚Öi în rapoartele de monitorizare aferente SNA 2012-2015. O posibil─â explica╚Ťie ar fi aceea c─â, la nivelul institu╚Ťiilor cu aparate administrative mai dezvoltate (consilii jude╚Ťene, prim─ârii de municipii), exist─â resurse (umane, financiare, materiale) adecvate pentru sus╚Ťinerea ac╚Ťiunilor prev─âzute de mecanismul de monitorizare a implement─ârii prevederilor SNA, fa╚Ť─â de prim─âriile de comune ╚Öi ora╚Öe.

Raportul de monitorizare (M1) a implement─ârii Strategiei Na┼úionale Anticorup┼úie (SNA) 2016-2020 la nivelul administra┼úiei publice locale analizeaz─â cantitativ ┼či calitativ datele transmise de reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale în perioada noiembrie 2016 – mai 2017 ╚Öi face o compara┼úie cu perioada 2012 – 2015. Activitatea a fost realizat─â în baza Acordului de colaborare cu Ministerul Justi╚Ťiei (MJ) privind implementarea prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale, semnat pe 8 noiembrie 2016. Documentul ╚Öi anexele aferente se reg─âsesc ╚Öi pot fi consultate pe site-ul MDRAPFE, la sec╚Ťiunea dedicat─â - Integritate ╚Öi bun─â guvernare. Tot în aceast─â sec╚Ťiune se reg─âsesc ╚Öi rapoartele de monitorizare aferente SNA 2012-2015.

Raportul de monitorizare M1 a fost întocmit pe baza raport─ârilor privind implementarea SNA, transmise de c─âtre unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale, concluziile acestuia urmând a fi incluse de c─âtre Secretariatul Tehnic al SNA din cadrul MJ în Raportul anual de monitorizare a implement─ârii SNA la nivel na╚Ťional. Prin urmare, conform prevederilor SNA 2016-2020, autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale au întreprins urm─âtoarele ac╚Ťiuni: au adoptat declara╚Ťia de aderare la valorile SNA, au realizat analiza riscurilor ╚Öi vulnerabilit─â╚Ťilor la corup╚Ťie ╚Öi au identificat m─âsurile de remediere a acestora, au elaborat planul de integritate, au înaintat exemple de bune practici în prevenirea corup╚Ťiei.

În vederea implic─ârii unui num─âr cât mai mare de UAT-uri în mecanismul de implementare a prevederilor SNA 2016-2020, MDRAPFE a întreprins o serie de activit─â╚Ťi menite s─â sprijine reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor publice locale. Astfel, toate cele 3.228 de institu╚Ťii ale administra╚Ťiei publice locale au fost contactate de c─âtre responsabilii desemna╚Ťi de la nivelul MDRAPFE, iar aproximativ 2.000 de institu╚Ťii raportoare au beneficiat de asisten╚Ť─â tehnic─â în vederea opera╚Ťionaliz─ârii SNA la nivelul institu╚Ťiei.

Prin urmare, se impune continuarea sprijinirii administra╚Ťiei publice locale în implementarea m─âsurilor de prevenire a corup╚Ťiei ╚Öi instruirea personalului din cadrul autorit─â╚Ťilor locale pentru realizarea prevederilor SNA 2016-2020, astfel încât acesta s─â în╚Ťeleag─â ╚Öi s─â aplice corect m─âsurile ╚Öi instrumentele de lucru (metodologia de identificare a riscurilor ╚Öi vulnerabilit─â╚Ťilor la corup╚Ťie). În acest sens, Raportul de monitorizare M1 con╚Ťine ╚Öi un Plan de ac╚Ťiuni pentru perioada 2017-2020 care vor fi desf─â╚Öurate de c─âtre MDRAPFE în vederea promov─ârii ╚Öi sus╚Ťinerii integrit─â╚Ťii, eticii ╚Öi transparen╚Ťei, precum ╚Öi a prevenirii corup╚Ťiei la nivelul administra╚Ťiei publice locale.