Start la proiectele Interreg Europe: aplicatiile se primesc pana pe 31 iulie!

Miercuri, 1 Iulie 2015

De ce avem nevoie de proiecte de cooperare interregional─â? Pentru a pune mai bine în aplicare politicile ╚Öi programele de dezvoltare regional─â, mai ales cele care urm─âresc cre╚Öterea economic─â ╚Öi a locurilor de munc─â. Înv─â╚Ťând din experien╚Ťa statelor membre, putem g─âsi solu╚Ťii deja verificate la nivel european ╚Öi care pot fi adaptate la specificul na╚Ťional.

De exemplu, dac─â reprezenta╚Ťi…

- o autoritate de management a unui program opera╚Ťional care dore╚Öte s─â îmbun─ât─â╚Ťeasc─â criteriile de selec╚Ťie a proiectelor, pentru a selecta acele proiecte care r─âspund cel mai bine nevoilor din aria eligibil─â, sau s─â finan╚Ťeze ni╚Öte investi╚Ťii prioritare prin intermediul unor clustere,

- ori primăria unui oraș sau municipiu care trebuie să elaboreze planul de dezvoltare urbană, obligatoriu din actuala perioadă de programare,

- sau un institut de cercetare ╚Öi o organiza╚Ťie non-profit care reprezint─â interesele comunit─â╚Ťii locale ╚Öi care caut─â împreun─â modalit─â╚Ťi inovative pentru a proteja comunitatea de efectele nocive ale autostr─âzii care traverseaz─â localitatea ╚Ö.a.

Pute╚Ťi identifica, în baza de date cu poten╚Ťiali parteneri a Interreg, institu╚Ťii din UE care au o experien╚Ť─â bogat─â în domeniu, pentru c─â au f─âcut de multe ori toate acestea, cu rezultate excelente, ╚Öi pute╚Ťi primi finan╚Ťare prin Interreg Europe pentru un proiect de cooperare interregional─â prin care s─â câ╚Ötiga╚Ťi din experien╚Ťa partenerilor.

Primul apel de proiecte Interreg Europe pentru perioada 2014-2020, dedicat proiectelor de cooperare interregional─â, a fost lansat pe 22 iunie ╚Öi va continua pân─â pe 31 iulie 2015, ora 12:00 (CEST).

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a organizat mar╚Ťi, 30 iunie 2015, la Centrul de Conferin╚Ťe al Institutului Na╚Ťional de Statistic─â din Bucure╚Öti, un eveniment de informare – INFO DAY pentru poten╚Ťialii beneficiari. Cu aceast─â ocazie, reprezentan╚Ťi ai autorit─â╚Ťilor publice locale, regionale ╚Öi na╚Ťionale (Autorit─â╚Ťi de Management ╚Öi Organisme intermediare ale programelor opera╚Ťionale, prim─ârii, consilii jude╚Ťene ╚Ö.a.), ai organismelor de drept public (v. Glosarul de mai jos) ╚Öi ai organismelor private non-profit (agen╚Ťii, institute de cercetare, organiza╚Ťii specializate în politici publice ╚Ö.a.) s-au întâlnit cu reprezentan╚Ťii Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru România din cadrul MDRAP ╚Öi ai Secretariatului Tehnic Comun (Fran╚Ťa; cu aceast─â ocazie, au primit informa╚Ťii despre program (prezentare general─â) ╚Öi despre acest prim apel de proiecte, au înv─â╚Ťat din experien╚Ťa beneficiarilor programului INTERREG IV C 2007-2013, precursorul INTERREG EUROPE, au pus întreb─âri pe marginea aplica╚Ťiilor aflate în preg─âtire ╚Öi au primit r─âspunsuri concrete din partea responsabililor de program ╚Öi a Secretariatului Tehnic Comun.

V─â reamintim c─â v─â pute╚Ťi consulta în privin╚Ťa ideii de proiect cu secretariatul programului doar pân─â pe data de 3 iulie 2015. Dup─â aceast─â dat─â, sprijinul va fi disponibil prin telefon ╚Öi numai cu privire la procesul de aplicare on-line.

Pân─â în 2020, la finalul perioadei de programare, vor exista doar 3-4 apeluri, iar participarea la primul dintre acestea are avantajul c─â rezultatele ob╚Ťinute vor putea fi folosite pe parcursul întregii perioade de programare (durata medie a unui proiect va fi de 3-5 ani). De aceea, este foarte util─â implicarea activ─â înc─â din primul apel de proiecte.

Pachetul solicitantului, versiunea final─â, este publicat în site-ul programului, împreun─â cu Manualul programului ╚Öi sec╚Ťiunea Întreb─âri frecvente, iar platforma de înregistrare online a aplica╚Ťiilor, www.iolf.eu , este gata s─â primeasc─â aplica╚Ťiile. Primul pas este înregistrarea, pentru crearea profilului, apoi completarea aplica╚Ťiei pentru finan╚Ťare. Exist─â ╚Öi un Manual al utilizatorului, care poate fi consultat.

Programul dispune de un buget de 359 de milioane de euro, finan╚Ťat din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR), pentru perioada 2014-2020, din care 322,4 de milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregional─â. Partenerii din Norvegia ╚Öi Elve╚Ťia vor fi cofinan╚Ťa╚Ťi din fonduri na╚Ťionale de ╚Ť─ârile respective.

Ce aduce nou primul apel Interreg Europe, fa╚Ť─â de Interreg IV C?

  • Din noul program au fost eliminate restric╚Ťiile referitoare la priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii. Astfel, au fost lansate toate cele patru obiective tematice ale programului:

OT 1 - consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării,
OT 2 - îmbun─ât─â╚Ťirea competitivit─â╚Ťii IMM-urilor,
OT 3 - sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de dioxid de carbon în toate sectoarele,
OT 4 - conservarea ╚Öi protec╚Ťia mediului ╚Öi promovarea utiliz─ârii eficiente a resurselor.

  • De asemenea, nu mai exist─â cerin╚Ťe specifice legate de acoperirea geografic─â a proiectului.
  • Bugetul este de 28 de milioane de euro pentru fiecare ax─â - o treime din fondurile FEDR disponibile.
  • Depunerea proiectelor se face on-line.
  • Acest apel este dedicat proiectelor de cooperare interregional─â.

Beneficiarii eligibili sunt autorit─â╚Ťi publice - na╚Ťionale, regionale sau locale (în special Autorit─â╚Ťi de Management ╚Öi Organisme Intermediare), organisme de drept public (v. Glosarul de mai jos) ╚Öi organisme private non-profit (agen╚Ťii, institute de cercetare, organiza╚Ťii specializate în politici publice etc.) din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum ╚Öi din Elve╚Ťia ╚Öi Norvegia.

Proiectele sunt cofinan╚Ťate în propor╚Ťii diferite, în func╚Ťie de tipul beneficiarului:
- 85% din Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR) pentru institu╚Ťiile publice ╚Öi organismele de drept public din statele membre UE,
- 75% pentru organismele private non-profit din statele membre UE,- 50% finan╚Ťare norvegian─â pentru organismele publice de drept public ╚Öi organismele private non-profit din Norvegia,
- finan╚Ťare elve╚Ťian─â: partenerii din Elve╚Ťia sunt invita╚Ťi s─â contacteze punctul na╚Ťional elve╚Ťian de contact Interreg pentru informa╚Ťii privind oportunit─â╚Ťile de finan╚Ťare din Elve╚Ťia.

* * *

Programul INTERREG EUROPE, derulat în perioada 2014-2020, urm─âre╚Öte îmbun─ât─â╚Ťirea punerii în aplicare a politicilor ╚Öi programelor de dezvoltare regional─â, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investi╚Ťiile pentru cre╚Ötere economic─â ╚Öi a locurilor de munc─â ╚Öi, dac─â este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritorial─â European─â, prin promovarea schimbului de experien╚Ť─â ╚Öi a înv─â╚Ť─ârii de noi politici în rândul actorilor de interes regional.

Programul finan╚Ťeaz─â dou─â tipuri de ac╚Ťiuni: proiecte de cooperare interregional─â ╚Öi platforme de înv─â╚Ťare de politici.

Interreg Europe este activ în 30 de ╚Ť─âri: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus Elve╚Ťia ╚Öi Norvegia.

Autoritatea de Management a programului este Fran╚Ťa, prin Regiunea Nord-Pas de Calais, iar Secretariatul Tehnic Comun are sediul în Lille. Autoritatea Na╚Ťional─â ╚Öi Punct Na╚Ťional de Contact, din partea României, este Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP), prin Direc╚Ťia Programe de Cooperare Teritorial─â European─â.

MDRAP gestioneaz─â, în perioada de programare 2014-2020, 12 programe de cooperare teritorial─â european─â (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comun─â de management ┼či 6 programe pentru care este autoritate na┼úional─â). Programele de Cooperare Teritorial─â European─â presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate ┼či administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România: cu regiuni din statele vecine - în cadrul cooper─ârii transfrontaliere, cu regiunile dintr-un anumit spa┼úiu geografic - în cadrul cooper─ârii transna┼úionale, respectiv cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene - în cadrul cooper─ârii interregionale.

* * *

Scurt glosar de termeni

Proiecte de cooperare interregional─â – sunt proiecte ini╚Ťiate de actori regionali, care urm─âresc schimbul de experien╚Ť─â intr-un anumit domeniu, pentru a identifica bune practici ╚Öi a dezvolta noi instrumente ╚Öi abord─âri în implementarea acestora: vizite de studii, sesiuni de instruire, studii ╚Öi rapoarte, analiz─â de date, studii de caz comparative, întâlniri ╚Öi evenimente (întâlniri interregionale, seminarii, conferin╚Ťe), elaborarea ╚Öi experimentarea de noi instrumente ╚Öi abord─âri, dezvoltarea de planuri de ac╚Ťiune ╚Ö.a.

Platforme de înv─â╚Ťare de politici – sunt un instrument pentru schimbul rapid de cuno╚Ötin╚Ťe între factorii de decizie în domeniul politicilor publice. Acestea:
- r─âspund cererii pentru o mai bun─â utilizare a rezultatelor proiectelor, astfel încât informa╚Ťiile existente s─â fie accesibile ╚Öi reutilizabile ╚Öi pentru alte regiuni, valorificând bunele practici de politic─â regional─â,
- asigur─â implicarea tuturor regiunilor interesate, chiar dac─â nu sunt parteneri într-un proiect.
Fiecare platform─â este format─â dintr-o echip─â interna╚Ťional─â de exper╚Ťi în politicile corespunz─âtoare obiectivelor tematice ale programului, care organizeaz─â evenimente ╚Öi ofer─â informa╚Ťii ╚Öi sprijin în domeniile respective, ╚Öi o interfa╚Ť─â web interactiv─â (un site web), conceput─â pentru a facilita crearea de re╚Ťele, schimbul de informa╚Ťii ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťe, prin publicarea de informa╚Ťii, analize, rapoarte, publica╚Ťii, baze de date cu bune practici ╚Öi rezultate relevante ╚Ö.a.

Organism de drept public este orice organism:
(a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerin╚Ťe de interes general, de alt─â natur─â decât industrial sau comercial;
(b) care are personalitate juridic─â;
(c) a c─ârui activitate este finan╚Ťat─â în cea mai mare parte de stat, de colectivit─â╚Ťile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a c─ârui gestionare face obiectul controlului acestora din urm─â sau al c─ârui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alc─âtuit din membri desemna╚Ťi în propor╚Ťie de peste 50 % de c─âtre stat, de colectivit─â╚Ťile teritoriale sau de alte organisme de drept public.
Consulta╚Ťi Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi╚Ťii publice de lucr─âri, de bunuri ╚Öi de servicii.