Start la proiectele Interreg Europe: aplicatiile se primesc pana pe 31 iulie!

Miercuri, 1 Iulie 2015

De ce avem nevoie de proiecte de cooperare interregională? Pentru a pune mai bine în aplicare politicile și programele de dezvoltare regională, mai ales cele care urmăresc creșterea economică și a locurilor de muncă. Învățând din experiența statelor membre, putem găsi soluții deja verificate la nivel european și care pot fi adaptate la specificul național.

De exemplu, dacă reprezentați…

- o autoritate de management a unui program operațional care dorește să îmbunătățească criteriile de selecție a proiectelor, pentru a selecta acele proiecte care răspund cel mai bine nevoilor din aria eligibilă, sau să finanțeze niște investiții prioritare prin intermediul unor clustere,

- ori primăria unui oraș sau municipiu care trebuie să elaboreze planul de dezvoltare urbană, obligatoriu din actuala perioadă de programare,

- sau un institut de cercetare și o organizație non-profit care reprezintă interesele comunității locale și care caută împreună modalități inovative pentru a proteja comunitatea de efectele nocive ale autostrăzii care traversează localitatea ș.a.

Puteți identifica, în baza de date cu potențiali parteneri a Interreg, instituții din UE care au o experiență bogată în domeniu, pentru că au făcut de multe ori toate acestea, cu rezultate excelente, și puteți primi finanțare prin Interreg Europe pentru un proiect de cooperare interregională prin care să câștigați din experiența partenerilor.

Primul apel de proiecte Interreg Europe pentru perioada 2014-2020, dedicat proiectelor de cooperare interregională, a fost lansat pe 22 iunie și va continua până pe 31 iulie 2015, ora 12:00 (CEST).

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat marți, 30 iunie 2015, la Centrul de Conferințe al Institutului Național de Statistică din București, un eveniment de informare – INFO DAY pentru potențialii beneficiari. Cu această ocazie, reprezentanți ai autorităților publice locale, regionale și naționale (Autorități de Management și Organisme intermediare ale programelor operaționale, primării, consilii județene ș.a.), ai organismelor de drept public (v. Glosarul de mai jos) și ai organismelor private non-profit (agenții, institute de cercetare, organizații specializate în politici publice ș.a.) s-au întâlnit cu reprezentanții Autorității Naționale pentru România din cadrul MDRAP și ai Secretariatului Tehnic Comun (Franța; cu această ocazie, au primit informații despre program (prezentare generală) și despre acest prim apel de proiecte, au învățat din experiența beneficiarilor programului INTERREG IV C 2007-2013, precursorul INTERREG EUROPE, au pus întrebări pe marginea aplicațiilor aflate în pregătire și au primit răspunsuri concrete din partea responsabililor de program și a Secretariatului Tehnic Comun.

Vă reamintim că vă puteți consulta în privința ideii de proiect cu secretariatul programului doar până pe data de 3 iulie 2015. După această dată, sprijinul va fi disponibil prin telefon și numai cu privire la procesul de aplicare on-line.

Până în 2020, la finalul perioadei de programare, vor exista doar 3-4 apeluri, iar participarea la primul dintre acestea are avantajul că rezultatele obținute vor putea fi folosite pe parcursul întregii perioade de programare (durata medie a unui proiect va fi de 3-5 ani). De aceea, este foarte utilă implicarea activă încă din primul apel de proiecte.

Pachetul solicitantului, versiunea finală, este publicat în site-ul programului, împreună cu Manualul programului și secțiunea Întrebări frecvente, iar platforma de înregistrare online a aplicațiilor, www.iolf.eu , este gata să primească aplicațiile. Primul pas este înregistrarea, pentru crearea profilului, apoi completarea aplicației pentru finanțare. Există și un Manual al utilizatorului, care poate fi consultat.

Programul dispune de un buget de 359 de milioane de euro, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru perioada 2014-2020, din care 322,4 de milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională. Partenerii din Norvegia și Elveția vor fi cofinanțați din fonduri naționale de țările respective.

Ce aduce nou primul apel Interreg Europe, față de Interreg IV C?

  • Din noul program au fost eliminate restricțiile referitoare la prioritățile de investiții. Astfel, au fost lansate toate cele patru obiective tematice ale programului:

OT 1 - consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării,
OT 2 - îmbunătățirea competitivității IMM-urilor,
OT 3 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele,
OT 4 - conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor.

  • De asemenea, nu mai există cerințe specifice legate de acoperirea geografică a proiectului.
  • Bugetul este de 28 de milioane de euro pentru fiecare axă - o treime din fondurile FEDR disponibile.
  • Depunerea proiectelor se face on-line.
  • Acest apel este dedicat proiectelor de cooperare interregională.

Beneficiarii eligibili sunt autorități publice - naționale, regionale sau locale (în special Autorități de Management și Organisme Intermediare), organisme de drept public (v. Glosarul de mai jos) și organisme private non-profit (agenții, institute de cercetare, organizații specializate în politici publice etc.) din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Elveția și Norvegia.

Proiectele sunt cofinanțate în proporții diferite, în funcție de tipul beneficiarului:
- 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și organismele de drept public din statele membre UE,
- 75% pentru organismele private non-profit din statele membre UE,- 50% finanțare norvegiană pentru organismele publice de drept public și organismele private non-profit din Norvegia,
- finanțare elvețiană: partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național elvețian de contact Interreg pentru informații privind oportunitățile de finanțare din Elveția.

* * *

Programul INTERREG EUROPE, derulat în perioada 2014-2020, urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici în rândul actorilor de interes regional.

Programul finanțează două tipuri de acțiuni: proiecte de cooperare interregională și platforme de învățare de politici.

Interreg Europe este activ în 30 de țări: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus Elveția și Norvegia.

Autoritatea de Management a programului este Franța, prin Regiunea Nord-Pas de Calais, iar Secretariatul Tehnic Comun are sediul în Lille. Autoritatea Națională și Punct Național de Contact, din partea României, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională). Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România: cu regiuni din statele vecine - în cadrul cooperării transfrontaliere, cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic - în cadrul cooperării transnaţionale, respectiv cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene - în cadrul cooperării interregionale.

* * *

Scurt glosar de termeni

Proiecte de cooperare interregională – sunt proiecte inițiate de actori regionali, care urmăresc schimbul de experiență intr-un anumit domeniu, pentru a identifica bune practici și a dezvolta noi instrumente și abordări în implementarea acestora: vizite de studii, sesiuni de instruire, studii și rapoarte, analiză de date, studii de caz comparative, întâlniri și evenimente (întâlniri interregionale, seminarii, conferințe), elaborarea și experimentarea de noi instrumente și abordări, dezvoltarea de planuri de acțiune ș.a.

Platforme de învățare de politici – sunt un instrument pentru schimbul rapid de cunoștințe între factorii de decizie în domeniul politicilor publice. Acestea:
- răspund cererii pentru o mai bună utilizare a rezultatelor proiectelor, astfel încât informațiile existente să fie accesibile și reutilizabile și pentru alte regiuni, valorificând bunele practici de politică regională,
- asigură implicarea tuturor regiunilor interesate, chiar dacă nu sunt parteneri într-un proiect.
Fiecare platformă este formată dintr-o echipă internațională de experți în politicile corespunzătoare obiectivelor tematice ale programului, care organizează evenimente și oferă informații și sprijin în domeniile respective, și o interfață web interactivă (un site web), concepută pentru a facilita crearea de rețele, schimbul de informații și cunoștințe, prin publicarea de informații, analize, rapoarte, publicații, baze de date cu bune practici și rezultate relevante ș.a.

Organism de drept public este orice organism:
(a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerințe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial;
(b) care are personalitate juridică;
(c) a cărui activitate este finanțată în cea mai mare parte de stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora din urmă sau al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alcătuit din membri desemnați în proporție de peste 50 % de către stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public.
Consultați Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.