Programul Romania-Ungaria: A fost lansat al doilea Apel restrans, pentru propuneri de proiecte strategice

Miercuri, 31 Mai 2017

Depunerea proiectelor: 21.06.2017- 20.09.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, şi Autoritatea Naţională a Ungariei (Biroul Primului Ministru din Ungaria) anunţă lansarea, în cadrul programului, a celui de-al doilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 40,945,000.00 EURO (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritatea de investiții (PI) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în infrastructura medicală (în cadrul Axei prioritare 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății). Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniţă româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naţionale, regionale sau judeţene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zona de graniţă.

Cine poate solicita finanţare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finanțate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizații non-profit (de exemplu asociații) şi grupările europene de cooperare teritorială (GECT). Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier. Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare, și Timiș în România şi Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95 % în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR şi cofinanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 21.06.2017 ora 8:00, până în data de 20.09.2017 ora 16:00 (EET). Pentru descrierea detaliată a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie, vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistenţă solicitanţilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitanţii pot adresa SC întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel mult 21 de zile lucrătoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) cu cel puţin 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât şi în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desfăşurare a evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului.