Programul Romania-Serbia - 193 de propuneri de proiecte depuse pentru primul apel de proiecte

Marti, 2 Februarie 2016

Un număr de 193 de cereri de finanțare au fost depuse până la 1 februarie 2016 - data limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Numărul de proiecte depuse la Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră –Timișoara arată interesul semnificativ al potențialilor beneficiari pentru atragerea de fonduri europene prin acest program.

Cu un buget de 50 milioane de euro, apelul a avut termen limită pentru depunerea propunerilor de proiecte data de 1 februarie 2016. Apelul rămâne deschis până la 15 martie 2016 pentru depunerea de proiecte strategice, pentru care este alocat un buget de 22 de milioane de euro, în cadrul acestui prim apel. Se estimează că proiectele câștigătoare vor fi selectate în luna iunie a.c.

Ghidurile aplicantului pot fi consultate pe site-ul programului.

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015, iar primul apel a fost lansat pe 15 septembrie 2015.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

- promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii - 18 milioane de euro,

- protecția mediului și managementului riscurilor - 21 milioane de euro,

- mobilitate şi accesibilitate sustenabile - 21 milioane de euro

- atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane de euro.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană - Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

***

Informaţii suplimentare

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional - POR, Programul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană.

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială şi acţiuni „people to people”;

cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;

cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE. Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat,între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020.