Primele proiecte strategice din zona de granita romano-sarba

Miercuri, 16 Martie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia anunță încheierea depunerii propunerilor de proiecte strategice din zona de graniță româno-sârbă.

În urma apelului pentru propuneri de proiecte deschis în perioada 15.09.2015 – 15.03.2016 au fost depuse un număr de 16 proiecte în termen.

Proiectele strategice se adresează tuturor celor patru axe finanțate în cadrul Programului, având o alocare financiară totală de 26,437,499 Euro, reprezentând 85% contribuția Uniunii Europene și 15% rata de cofinanțare națională. În cazul partenerilor din România, 13% din rata de cofinanțare națională este asigurată de Guvernul României, iar 2% din fondurile partenerilor români implicați în proiect.

Caracterul strategic al proiectelor este dat de faptul că acest tip de proiecte transfrontaliere contribuie la unul sau mai multe obiective din cadrul Programului, adresându-se unor nevoi importante din zona transfrontalieră. Proiectele strategice se derulează într-o zonă eligibilă extinsă având impact pozitiv asupra sistemului economic și social.

Este pentru prima dată în istoria cooperării transfrontaliere româno-sârbe când se alocă o importantă sumă de bani pentru realizarea unor proiecte strategice, care să producă efecte de lungă durată în regiunea transfrontalieră, capabile să asigure creșterea și dezvoltarea economică pe o perioadă îndelungată.

Programul INTERREG IPA Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este un program finanțat de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020, din fonduri IPA și cofinanțat de statele partenere în program, România și Serbia.