Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020

Marti, 15 Septembrie 2015

| Galerie foto |

Noul Program Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 va fi în curând func╚Ťional. Reprezentan╚Ťii Comitetului de Monitorizare (CMPOR) au luat decizii importante în cursul primei reuniuni care a avut loc joi, 10 septembrie 2015, la Bucure╚Öti. Întâlnirea a fost prezidat─â de doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, care a declarat:

„Ast─âzi, împreun─â, facem deschiderea oficial─â a Programului Opera┼úional Regional 2014-2020. Cred c─â ne a┼čteapt─â o perioad─â frumoas─â pân─â în 2020, sunt multe provoc─âri pentru toate regiunile, în special pentru autorit─â┼úile locale, ONG-uri, mediul privat, to┼úi partenerii no┼čtri, astfel încât acest program s─â fie un program de succes. Spre deosebire de 2007-2013, actualul Program Opera┼úional Regional are o contribu┼úie de 6,7 miliarde de euro din partea Comisiei Europene. Împreun─â cu bugetul de stat, cofinan┼úarea na┼úional─â ┼či finan┼úarea beneficiarilor ajungem la 8,2 miliarde de euro, ceea ce pentru noi reprezint─â o valoare important─â. A╚Ötept─âm de la acest program s─â aduc─â mai mult─â coeziune în teritoriu, dezvoltarea regiunilor noastre, dezvoltarea localit─â┼úilor ┼či o dezvoltare echilibrat─â a ┼ú─ârii.”

În cadrul reuniunii au fost dezb─âtute ┼či aprobate aloc─ârile orientative la nivel regional pentru POR 2014-2020, în special pentru categoria „regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate”, respectiv pentru cele 7 regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest ╚Öi Centru, având în vedere c─â alocarea pentru Regiunea Bucuresti Ilfov (categoria „regiuni mai dezvoltate”) este stabilit─â la nivelul Uniunii Europene.

În prezent se afl─â în consultare public─â patru ghiduri specifice, pentru care au fost analizate criteriile de eligibilitate ┼či grilele privind evaluarea tehnic─â a proiectelor. Este vorba despre:

  • Prioritatea de investi╚Ťii 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Opera╚Ťiunea Microîntreprinderi;
  • Prioritatea de investi╚Ťii 3.1. „Sprijinirea eficien╚Ťei energetice, a gestion─ârii inteligente a energiei ╚Öi a utiliz─ârii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl─âdirile publice, ╚Öi în sectorul locuin╚Ťelor” – Opera╚Ťiunea A – cl─âdiri reziden╚Ťiale;
  • Prioritatea de investi╚Ťii 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea ╚Öi dezvoltarea patrimoniului natural ╚Öi cultural”
  • Prioritatea de investi╚Ťii 6.1. „Stimularea mobilit─â╚Ťii regionale prin conectarea nodurilor secundare ╚Öi ter╚Ťiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”

Pe lâng─â aceste decizii, CMPOR a discutat despre regulamentul de organizare ┼či func┼úionare, stadiul preg─âtirii României la Ini╚Ťiativa pentru IMM-uri (România va participa la instrumentul financiar de tip garan╚Ťie în cadrul Ini╚Ťiativei pentru IMM-uri cu 100 de milioane de euro, din alocarea Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020) ╚Öi Strategia general─â de comunicare pentru fondurile europene nerambursabile alocate României în perioada 2014-2020.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) este unul dintre cele 7 programe opera╚Ťionale cofinan╚Ťate din fonduri europene implementate în România în perioada 2014-2020 ╚Öi unul dintre cele 2 programe opera╚Ťionale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

Alocarea Uniunii Europene, dedicat─â Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020 (POR), prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), este de 6,70 miliarde de euro (din care 6.289,90 milioane euro alocare net─â din FEDR ╚Öi 410,10 milioane euro, rezerva de performan╚Ť─â), la care se va ad─âuga cofinan╚Ťarea public─â na╚Ťional─â de aproximativ 1,55 miliarde de euro.

Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) este structura na┼úional─â de tip partenerial, f─âr─â personalitate juridic─â, cu rol decizional ┼či strategic în procesul de implementare a Programului Opera┼úional Regional 2014-2020. CMPOR are rolul de a asigura eficacitatea ┼či calitatea implement─ârii programului. Membrii CMPOR sunt reprezentan┼úi ai ministerelor care gestioneaz─â domenii conexe, ai consiliilor de dezvoltare regional─â ┼či ai regiunilor de dezvoltare ale României, iar observatori în CMPOR sunt reprezentan┼úii agen┼úiilor de dezvoltare regional─â, ai institu┼úiilor din administra┼úia public─â central─â cu rol în implementarea programului ┼či ai structurilor asociative reprezentative pentru administra┼úia public─â local─â.

CMPOR urm─âre╚Öte implementarea programului ┼či progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor, examineaz─â toate aspectele care afecteaz─â evolu┼úia programului ┼či aprob─â documentele strategice, de planificare sau de raportare: metodologia ┼či criteriile de selectare a opera┼úiunilor programului, planul de evaluare, strategia de comunicare, rapoartele de implementare anuale ┼či finale ┼či orice propunere de modificare a programului înaintat─â de Autoritatea de Management a POR 2014-2020.

POR 2014-2020 va finan╚Ťa proiecte care contribuie la dezvoltarea regional─â a României din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adaug─â axa Asisten╚Ť─â Tehnic─â, destinat─â bunei func╚Ťion─âri a programului.