Proiect Cod Administrativ

Miercuri, 12 Iulie 2017

Referitor la informa╚Ťiile ap─ârute în spa╚Ťiul public, privind amendarea unor prevederi din Legea nr. 90/2001, prin proiectul Codului Administrativ, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene face urm─âtoarele

PRECIZ─éRI

Proiectul de act normativ privind Codul Administrativ (disponibil aici) a fost elaborat ╚Öi introdus în dezbatere public─â la data de 8 noiembrie 2016, cu dou─â luni înainte de venirea la guvernare a actualei coali╚Ťii politice. 

La acea dat─â, proiectul Codului Administrativ, propus ╚Öi angajat de fostul cabinet condus de domnul prim-ministru Dacian Ciolo╚Ö, con╚Ťinea în aceea╚Öi form─â ╚Öi articolul privind amendarea Legii 90/2001 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Guvernului României ╚Öi a ministerelor. Prin urmare, introducerea acestei prevederi nu reprezint─â o ini╚Ťiativ─â a actualei Coali╚Ťii de guvernare.

Introducerea la acea dat─â a prevederilor legate de amendarea Legii 90/2001 a fost motivat─â de necesitatea de actualizare a legisla╚Ťiei privind administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi local─â în acord cu jurispruden╚Ťa Cur╚Ťii Constitu╚Ťionale din ultimii ani ╚Öi corelarea cu alte acte normative cu inciden╚Ť─â în administra╚Ťia public─â.

Legea nr. 90/2001 privind organizarea ╚Öi functionarea Guvernului României ╚Öi a ministerelor, a╚Öa cum arat─â ╚Öi titlul ei, nu reglementeaz─â doar condi╚Ťiile necesare pentru ocuparea func╚Ťiei de membru al Guvernului, ci întregul proces de organizare ╚Öi func╚Ťionare a Guvernului ╚Öi ministerelor.

Subliniem c─â reabilitarea, condi╚Ťiile ╚Öi efectele acesteia sunt reglementate de Codul Penal. În ceea ce prive╚Öte modificarea uneia dintre condi╚Ťiile necesare pentru ocuparea func╚Ťiei de membru al Guvernului, preciz─âm c─â, potrivit Codului Penal, art 169, alin.1, reabilitarea „face s─â înceteze dec─âderile ╚Öi interdic╚Ťiile, precum ╚Öi incapacit─â╚Ťile care rezult─â din condamnare”.

Din necesitatea de a aduce claritate textului juridic din actuala Lege 90/2001, se propune prin proiectul Codului Administrativ corelarea condi╚Ťiei de a nu fi avut condamn─âri penale cu prevederile Codului Penal privind institu╚Ťia reabilit─ârii.

În motivarea Deciziei Cur╚Ťii Constitu╚Ťionale nr. 304/2017 la punctul 34 se prevede c─â: “efectele reabilit─ârii se produc pentru viitor. Înl─âturarea consecin╚Ťelor condamn─ârii vizeaz─â nu numai materia dreptului penal (spre exemplu, în cazul s─âvâr╚Öirii din nou a unei infrac╚Ťiuni, nu va fi atras─â starea de recidiv─â etc.), ci ╚Öi consecin╚Ťele extrapenale care au derivat din condamnare, dec─âderile, interdic╚Ťiile sau incapacit─â╚Ťile încetând odat─â cu r─âmânerea definitiv─â a hot─ârârii de reabilitare [art. 169 alin. (1) din Codul penal].

Men╚Ťion─âm ca toate prevederile actului normativ au fost elaborate de un grup de lucru format din exper╚Ťi ai ministerelor de linie ╚Öi ai altor institu╚Ťii abilitate în procedurile de avizare. De asemenea, subliniem c─â în procesul de elaborare a actelor normative este obligatorie respectarea dispozi╚Ťiilor enun╚Ťate de Curtea Constitu╚Ťional─â, inclusiv cele cuprinse în Decizia CCR nr. 304/2017.

Codul Administrativ reune╚Öte 20 de acte normative în vederea clarific─ârii prevederilor, asigur─ârii aplic─ârii lor unitare ╚Öi neinterpretabile, precum ╚Öi elimin─ârii contradic╚Ťiilor, redundan╚Ťelor ╚Öi situa╚Ťiilor de vid legislativ.

Cele 20 de legi codificate vizeaz─â aspecte legate de organizarea ╚Öi func╚Ťionarea administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi locale.

Proiectul de lege se afl─â înc─â în consultare public─â ╚Öi în avizare interministerial─â, institu╚Ťiile interesate putând în continuare s─â formuleze propuneri ╚Öi observa╚Ťii.

Extras site MDRAPFE:

http://www.mdrap.ro/transparenta/consultari-interministeriale/-9533

Proiectul de Lege privind Codul administrativ

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ┼či prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum ┼či a altor documente, în vederea adopt─ârii/aprob─ârii, aprobat prin HG nr. 561/2009, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene aduce la cuno┼čtin┼úa publicului textul proiectului de act normativ – proiectul de Lege privind Codul administrativ.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene - Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord - Serviciul Avizare Reglementari. Persoana de contact este Ana Earamazu pe adresa de e-mail ana.earamazu@mdrap.ro, la nr. de fax 0372 111 574 sau la nr. de tel: 0372.111.511.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Publicat Joi, 6 Iulie 2017

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei de membru al Guvernului

Art. 17

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urm─âtoarele condi╚Ťii:

a) au cet─â┼úenia român─â ┼či domiciliul în ┼úar─â;

b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;

c) nu au suferit condamn─âri penale, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care a intervenit reabilitarea.

Lege privind Codul Administrativ al Romaniei

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul urmatorului proiect de act normativ - Lege privind Codul Administrativ al României.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 08.11.2016.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti – Directia Generala Juridica si Relatia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Marti, 8 Noiembrie 2016

Art. 22

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei de membru al Guvernului

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cet─â┼úenia român─â ┼či domiciliul în ┼úar─â, se bucur─â de exerci┼úiul drepturilor electorale, nu au suferit condamn─âri penale, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care a intervenit reabilitarea, ┼či nu se afl─â în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prev─âzute la art. 45alin. (1)