POR - Revizuire Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.1.A - Microintreprinderi

Marti, 21 Martie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat în data de 20.03.2017, o nou─â revizuire a Ghidului solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritar─â 2 - Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, Prioritatea de investi┼úii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modific─ârile aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce prive╚Öte:

-   Modelul standard orientativ al contractului de finan╚Ťare

- Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciar─â cu înscrierea definitiv─â a dreptului de proprietate, în etapa precontractual─â.

Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din ghidul specific r─âmân neschimbate.

Data limit─â pân─â la care mai pot fi depuse proiecte - 27.04.2017, ora 12:00.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional - POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul MDRAPFE ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.