POR - Modificarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Vineri, 26 Mai 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a prelungit pân─â la data de 4 octombrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ╚Öi POR/2016/3/3.1/B/1/BI ╚Öi a prelungit, totodat─â, prima perioad─â de depunere a proiectelor cu o lun─â de zile.

Modificarea a fost determinat─â de intrarea în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea ╚Öi completarea reglement─ârii tehnice Metodologie de calcul al performan╚Ťei energetice a cl─âdirilor, aprobat─â prin Ordinul ministrului transporturilor, construc╚Ťiilor ╚Öi turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modific─âri în cadrul Ghidului specific.

În data de 26.05.2017, MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ╚Öi POR/2016/3/3.1/B/1/BI ce con┼úine condi┼úii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele prevederi se refer─â la:

  • Revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerin╚Ťele minime de performan╚Ť─â energetic─â, intitulat─â “Cerin┼úe minime de performan┼ú─â energetic─â pentru cl─âdirile existente ┼či elemente de anvelop─â ale acestora”, în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea ╚Öi completarea reglement─ârii tehnice Metodologie de calcul al performan╚Ťei energetice a cl─âdirilor, aprobat─â prin Ordinul ministrului transporturilor, construc╚Ťiilor ╚Öi turismului nr.157/2007;
  • Revizuirea cerin╚Ťei privind atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primar─â care este realizat din surse regenerabile de energie, prin precizarea raport─ârii consumului de energie din surse regenerabile la consumul total de energie primar─â înregistrat─â la finalul implement─ârii proiectului;
  • Integrarea în con╚Ťinutul Ghidului specific a modific─ârilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, realizate prin Ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Condi╚Ťii generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020”;
  • Revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi eligibilit─â╚Ťii;
  • Actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiz─â a conformit─â╚Ťii ╚Öi calit─â╚Ťii SF/DALI, prin includerea în cadrul acesteia a Grilei de analiz─â a conformit─â╚Ťii ╚Öi calit─â╚Ťii studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investi╚Ťie (SF obiectiv mixt), conform legisla╚Ťiei aplicabile în vigoare;
  • Actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indicatorilor;
  • Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza ╚Öi previziunea financiar─â;
  • Includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de c─âtre solicitan╚Ťi în etapa precontractual─â, în conformitate cu prevederile HG93/2016, a Formularului nr.1 - "Fi┼ča de fundamentare a proiectului propus la finan┼úare/finan╚Ťat din fonduri europene”;
  • Revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finan┼úare (model orientativ) prin includerea în cadrul acesteia doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului orientativ al Contractului de finan┼úare, care se integreaz─â în Anexa 10.8 „Forma de contract – model orientativ al Contractului de finan┼úare” la Ghidul solicitantului, Condi┼úii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Opera┼úional Regional 2014-2020, cu modific─ârile ╚Öi completarile ulterioare;
  • Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza ╚Öi previziunea financiar─â.

Totodat─â, pentru a veni în sprijinul poten╚Ťialilor solicitan╚Ťi, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene a publicat un exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor aferen╚Ťi proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ╚Öi POR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu face parte din Ghidul Specific.

Forma consolidat─â a Ghidului Specific este publicat─â pe site-ul programului.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional-POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.