POR - Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile

Vineri, 19 Mai 2017

Joi, 18 mai a.c., Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Astfel, principalele prevederi se referă la:

 Stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020;

 Derularea unor apeluri de fişe de proiecte la nivelul fiecărei Autorităţi Urbane şi actualizarea metodologiei de lucru prevăzute iniţial;

 Actualizarea informaţiilor privind modul de constituire al Autorităţilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a funcţiilor;

 Clarificarea unor aspecte procedurale;

Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile este publicată pe site.

Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.