POR - Ghidul solicitantului pentru AP 3, PI 3.1, Operatiunea b - Cladiri Publice in consultare publica pana pe 21 iulie

Vineri, 7 Iulie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat în data de 6 iulie 2017, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon, Prioritatea de investi╚Ťii 3.1 - Sprijinirea eficien╚Ťei energetice, a gestion─ârii inteligente a energiei ╚Öi a utiliz─ârii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl─âdirile publice, ╚Öi în sectorul locuin╚Ťelor, Opera╚Ťiunea B - Cl─âdiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea Dun─ârii, prev─âzute de Aria prioritar─â 2 - Încurajarea energiilor durabile.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 21 iulie a.c.(15 zile calendaristice).

Observa╚Ťiile primite vor fi analizate în vederea definitiv─ârii variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus men┼úionat, iar r─âspunsurile individuale la solicit─ârile de clarific─âri ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul inforegio.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.