POR - Ghidul solicitantului 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila (SUERD)

Joi, 13 Iulie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat pe 12 iulie2017, spre consultare public─â, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritar─â 3 – „Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon", Prioritatea de investi╚Ťii - „Promovarea unor strategii cu emisii sc─âzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit─â╚Ťii urbane multimodale durabile ╚Öi a m─âsurilor de adaptare relevante pentru atenuare".

Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazat─â pe planurile de mobilitate urban─â durabil─â", Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dun─ârii cu num─ârul POR/2017/3/3.2/1/SUERD.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la 24 iulie 2017.

Acest apel se adreseaz─â, în principal, unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale ora╚Öe ┼či municipii din jude┼úele Cara╚Ö-Severin, Mehedin╚Ťi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi, Ialomi╚Ťa, Br─âila, Gala╚Ťi, Constan╚Ťa, cu excep┼úia municipiilor re┼čedin┼ú─â de jude┼ú.

Valoarea total─â eligibil─â a unui proiect, echivalent─â în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data public─ârii ghidului specific, este de minimum 500.000 euro ╚Öi de maximum:

´ü 5.000.000 euro, pentru ora╚Öele/municipiile cu o popula╚Ťie sub 20.000 de locuitori;

´ü 10.000.000 euro, pentru municipiile cu o popula╚Ťie de peste 20.000 de locuitori.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.