POR - SUERD - Apel dedicat proiectelor ce sprijina regenerarea urbana

Vineri, 28 Iulie 2017

A fost aprobat─â ast─âzi, 28.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene, versiunea final─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/5/5.2/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 5- Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi┼úii 5.2 Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dun─ârii, în cadrul Programului Opera┼úional Regional (POR) 2014-2020. Forma final─â a ghidului solicitantului pentru aceast─â prioritate este publicat─â pe site-ul programului.

Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/5/5.2/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 5- Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi┼úii 5.2, con╚Ťine informa╚Ťiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/SUERD/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MY SMIS.

Solicitan┼úii eligibili sunt Autorit─â╚Ťile publice centrale, Unit─â╚Ťile Administrativ Teritoriale, unit─â┼úi de cult, organiza┼úii nonguvernamentale, precum ┼či parteneriate între entit─â┼úile men┼úionate anterior.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de aproximativ o lun─â de la data public─ârii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.08.2017, ora 10.00. Cererile de finan╚Ťare vor putea fi transmise pân─â la data de 28.12.2017, ora 16.00.

***

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.