POR - apel cu buget de 229,55 de milioane de euro in domeniul modernizarii drumurilor judetene, deschis in perioada 28 august-28 decembrie 2017

Luni, 31 Iulie 2017

Un nou apel de proiecte POR va fi deschis în perioada 28 august – 28 decembrie 2017 pentru investi╚Ťii în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 jude╚Ťe riverane Dun─ârii: Cara╚Ö-Severin, Mehedin╚Ťi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi, Ialomi╚Ťa, Br─âila, Gala┼úi, Tulcea, Constan╚Ťa.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, iar 30,45 de milioane de euro reprezint─â cofinan╚Ťarea de la bugetul de stat ╚Öi cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea ini╚Ťial─â, precum ╚Öi rezerva de performan╚Ť─â. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dun─ârii nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiar─â separat─â.

Versiunea final─â a Ghidului Solicitantului -Condi┼úii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Axa prioritar─â 6- Îmbun─ât─â╚Ťirea infrastructurii rutiere de importan╚Ť─â regional─â, Prioritatea de Investi╚Ťii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prev─âzute de Aria prioritar─â 1 - Interconectarea regiunii Dun─ârii a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dun─ârii (SUERD), în cadrul Programului Opera┼úional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat─â ast─âzi, 31.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene ╚Öi este disponibil─â pe site-ul programului.

Ghidul Solicitantului con╚Ťine informa╚Ťiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MY SMIS.

Vor fi finan╚Ťate activit─â╚Ťi de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri jude╚Ťene, care asigur─â conectivitatea direct─â sau indirect─â le re╚Ťeaua transeuropean─â de transport TEN T. Sunt eligibile unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale jude╚Ťe (consilii jude╚Ťene) situate în aria eligibil─â, singure sau în parteneriat.

Valoarea minim─â eligibil─â este de un milion de euro, iar valoarea maxim─â eligibil─â este de 30 de milioane de euro, cu excep╚Ťia proiectelor care se realizeaz─â în parteneriat între mai multe unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale - jude╚Ťe, caz în care valoarea maxim─â eligibil─â este de 40 de milioane de euro.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de aproximativ o lun─â de la data public─ârii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28 august 2017, ora 15.00. Cererile de finan╚Ťare vor putea fi transmise pân─â la data de 28 decembrie 2017, ora 15.00.

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.