POCU - 8 ghiduri pentru apeluri de proiecte de 560 milioane euro in consultare publica

Sambata, 8 Iulie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, lanseaz─â în consultare public─â 8 Ghiduri ale Solicitantului pentru proiecte a c─âror valoare total─â este de peste 560 milioane euro.

Apelurile de proiecte aferente acestor documente vor fi deschise în sistemul informatic MySMIS2014, în luna august.

Cine sunt beneficiarii

Vor beneficia de aceste proiecte tinerii NEETs (tineri care nu au un loc de munc─â sau nu urmeaz─â niciun program educa╚Ťional sau de formare), salaria╚Ťii disponibiliza╚Ťi, speciali╚Ötii serviciului public de ocupare, comunit─â╚Ťile s─ârace dar ╚Öi comunit─â╚Ťile cu pân─â la 20.000 locuitori.

Activit─â╚Ťi proiecte

Sunt a╚Öteptate proiecte care au în vedere urm─âtoarele activit─â╚Ťi:

  • Sus╚Ťinerea tinerilor care nu au un loc de munc─â sau nu urmeaz─â niciun program educa╚Ťional sau de formare (NEETs), înregistra╚Ťi la Serviciul Public de Ocupare prin programe de ucenicie, stagii de practic─â pentru absolven╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior ╚Öi sprijin pentru dezvoltarea propriilor afaceri;
  • Acordarea de asisten╚Ť─â salaria╚Ťilor concedia╚Ťi;
  • Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea s─âr─âciei ╚Öi excluziunii sociale;
  • Modernizarea serviciilor publice de ocupare (SPO) a for╚Ťei de munc─â;
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare local─â în zona rural─â ╚Öi ora╚Öe cu o popula╚Ťie de pân─â la 20.000 locuitori.

Despre ghiduri

Ghidurile Solicitantului „Scheme na╚Ťionale — programe de ucenicie ╚Öi stagii” (un ghid referitor la proiecte derulate în regiunile Bucure╚Öti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia ╚Öi un ghid referitor la proiecte derulate în regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est) ofer─â Agen╚Ťiei Na╚Ťionale pentru Ocuparea For╚Ťei de Munc─â (ANOFM) posibilitatea de a sprijini angajatorii care se implic─â în formarea profesional─â a tinerilor NEETs cu vârste între 16 ╚Öi 25 de ani, înregistra╚Ťi la Serviciul Public de Ocupare.

Bugetul total alocat celor dou─â apeluri de proiecte este de 263.886.971 euro.

Angajatorii care încheie contracte de ucenicie cu tinerii NEETs beneficiaz─â, la cerere, de o sum─â în cuantum de pân─â la 1.125 lei/lun─â pe întreaga perioad─â a derul─ârii contractului de ucenicie, pe o durata de 12 luni. Cei care au contracte de stagiu cu tineri NEETs absolven╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt superior beneficiaz─â, timp de 6 luni, de o sum─â de pân─â la 1.350 lei/lun─â.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la data de 18.07.2017 la adresa: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidurile SolicitantuluiProgram de sus╚Ťinere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I (Centru, Sud-Est ┼či Sud Muntenia) si „Program de sus╚Ťinere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I (Bucure╚Öti-Ilfov, Nord Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Bugetul alocat acestor apeluri de proiecte este de 60.470.351 euro.

Sunt finan╚Ťate activit─â╚Ťi de încurajare a antreprenorialului ╚Öi a ocup─ârii pe cont propriu, prin sus╚Ťinerea înfiin╚Ť─ârii de întreprinderi cu profil nonagricol de c─âtre tineri NEETs ╚Öomeri, cu accent pe cei din mediul rural ╚Öi pe cei apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii roma, care au vârsta între 16 ╚Öi 25 ani.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la data de 19.07.2017 la adresa: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului „M─âsuri de outplacement — adaptarea lucr─âtorilor disponibiliza╚Ťi/concedia╚Ťi la schimbare se adreseaz─â angajatorilor, organiza╚Ťiilor sindicale ╚Öi patronale, furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, organiza╚Ťiilor neguvernamentale ╚Öi Camerelor de Comer╚Ť ╚Öi Industrie. Proiectele se vor desf─â╚Öura exclusiv în regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate.

Bugetul alocat acestui apel este de 86.983.422 euro.

Tipurile de activit─â╚Ťi finan╚Ťate sunt, în principal, cele care vizeaz─â cre╚Öterea ╚Öanselor de reintegrare pe pia╚Ťa muncii a lucr─âtorilor care urmeaz─â s─â fie disponibiliza╚Ťi, prin furnizarea de servicii de informare, consiliere profesional─â ╚Öi medierea muncii, sprijinirea unor forme flexibile de ocupare (inclusiv munca la domiciliu ╚Öi la distan╚Ť─â) ╚Öi sus╚Ťinerea ini╚Ťiativelor antreprenoriale.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la 17.07.2017 la adresa: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare integrate este un instrument la îndemâna Ministerului Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale, în parteneriat cu Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii pentru a pilota abordarea integrat─â a serviciilor medicale ╚Öi sociale la nivelul a 100 de comunit─â╚Ťi.

Bugetul alocat acestui apel este 15.000.000 euro.

Institu╚Ťiile mai sus men╚Ťionate vor elabora instrumente de interven┼úie integrat─â ╚Öi vor specializa persoanele implicate în activit─â┼úi ┼či servicii de s─ân─âtate ╚Öi sociale din comunit─â┼úi: asisten╚Ťi medicali comunitari, asisten╚Ťi sociali ╚Öi mediatori sanitari.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la 19.07.2017 la adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului „Modernizarea institu╚Ťiilor pie╚Ťei for╚Ťei de munc─â PES” vizeaz─â Agen╚Ťia Na╚Ťional─â ╚Öi Agen╚Ťiile Jude╚Ťene pentru Ocuparea For╚Ťei de Munc─â, în parteneriat cu entit─â╚Ťi relevante de pe pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â.

Vor fi finan╚Ťate proiecte în valoare total─â de 118.294.486 euro, de care vor beneficia atât speciali╚Ötii serviciilor publice de ocupare, cât ╚Öi clien╚Ťi actuali ╚Öi poten╚Ťiali ai SPO.

Proiectele urm─âresc introducerea unor noi instrumente de lucru adaptate la dinamica pie╚Ťei muncii, monitorizarea ╚Öi evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea sistemelor informatice pentru cre╚Öterea num─ârului de persoane aflate în c─âutarea unui loc de munc─â ╚Öi de angajatori care utilizeaz─â serviciile SPO.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la data de 17.07.2017 la adresa: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare local─â în comunit─â╚Ťile marginalizate din zona rural─â ╚Öi/ sau în ora╚Öe cu o popula╚Ťie de pân─â la 20.000 locuitori” se adreseaz─â autorit─â╚Ťilor în parteneriat cu actorii sociali relevan╚Ťi sau actorilor implica╚Ťi în implementarea proiectelor aferente strategiilor de dezvoltare local─â existente.

Sunt a╚Öteptate proiecte în valoare total─â de 100.550.000 euro, de care vor beneficia persoanele în risc de s─âr─âcie sau excluziune social─â.

În cadrul acestui apel sunt finan╚Ťate activit─â╚Ťi de dezvoltare ╚Öi furnizare de servicii sociale ╚Öi medico-sociale, sprijin pentru cre╚Öterea accesului ╚Öi particip─ârii la educa╚Ťie, sprijin pentru integrare profesional─â ╚Öi formare antreprenorial─â, inclusiv sub form─â de subven╚Ťii pentru înfiin╚Ťarea firmei, asisten╚Ť─â juridic─â pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civil─â, de ob╚Ťinere a drepturilor de asisten╚Ť─â social─â, activit─â╚Ťi de îmbun─ât─â╚Ťire a condi╚Ťiilor de locuit ale persoanelor din grupul ╚Ťint─â.

Propunerile sau observa╚Ťiile se pot transmite pân─â la 19.07.2017 pe adresele ssdl@fonduri-ue.ro

Despre POCU:

Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare total─â de 4,326 miliarde euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând investi╚Ťiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007ÔÇÉ2013 ╚Öi contribuind la reducerea disparit─â╚Ťilor de dezvoltare economic─â ╚Öi social─â dintre România ╚Öi Statele Membre UE.