POCA - Demararea proiectului "Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica"

Marti, 4 Iulie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) anun╚Ť─â demararea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â”, cod SIPOCA 61. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asocia╚Ťia pentru Implementarea Democra╚Ťiei (AID România) ╚Öi este cofinan╚Ťat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritar─â 2: „Administra╚Ťie ╚Öi sistem judiciar accesibile ╚Öi transparente” a Programului Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014–2020, obiectivul specific 2.2: „Cre╚Öterea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii în cadrul autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice”.

Prin implementarea proiectului se urm─âre┼čte consolidarea integrit─â╚Ťii la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum ╚Öi la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, prin dezvoltarea, promovarea ╚Öi utilizarea de instrumente specifice prevenirii corup╚Ťiei. Proiectul este structurat pe mai multe componente care vizeaz─â ac╚Ťiuni de informare, con╚Ötientizare ╚Öi promovare, consultan╚Ť─â ╚Öi expertiz─â, instruire ╚Öi schimb de experien╚Ť─â, pentru a asigura atingerea obiectivelor specifice:

1. Cre╚Öterea capacit─â╚Ťii administrative a MDRAPFE de a coordona procesul de monitorizare ╚Öi evaluare a progreselor înregistrate în implementarea m─âsurilor anticorup╚Ťie;

2. Cre╚Öterea gradului de implementare a m─âsurilor de prevenire a corup╚Ťiei ╚Öi a indicatorilor de evaluare la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea ╚Öi la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale;

3. Cre╚Öterea gradului de con╚Ötientizare a corup╚Ťiei atât în rândul cet─â╚Ťenilor, cât ╚Öi al personalului din administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi local─â;

4. Îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi a competen╚Ťelor personalului din MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea ╚Öi la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale în ceea ce prive╚Öte prevenirea corup╚Ťiei.

În acest sens, prin implementarea activit─â╚Ťilor proiectului, se urm─âre╚Öte atingerea urm─âtoarelor rezultate:

´âś Instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare ╚Öi evaluare a progreselor înregistrate în implementarea m─âsurilor anticorup╚Ťie de c─âtre autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale;

´âś Crearea unei re╚Ťele „Campionii integrit─â╚Ťii din administra╚Ťia public─â local─â”;

´âś Sprijinirea unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale în implementarea de m─âsuri de prevenire a corup╚Ťiei;

´âś Realizarea unei campanii de con╚Ötientizare a corup╚Ťiei ╚Öi educa╚Ťie (în rândul cet─â╚Ťenilor ╚Öi al personalului din administra╚Ťia public─â central─â ╚Öi local─â);

´âś Organizarea unor sesiuni de informare a unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale cu privire la m─âsurile planului na╚Ťional de ac╚Ťiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschis─â;

´âś Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale ╚Öi al MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea MDRAPFE.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.771.303,25 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată din FSE este de 9.885.995,17 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, începând cu data de 7 iunie 2017.

***

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:

Elena Andreea GRIGORE - Manager de proiect, E-mail: andreea.grigore@mdrap.ro