POCA - Demararea proiectului "Calitate, Standarde, Performanta - premisele unui management eficient la nivelul MDRAPFE"

Marti, 4 Iulie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a demarat în data de 28 iunie 2017 proiectul na╚Ťional „Calitate, Standarde, Performan╚Ť─â - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene” (cod SIPOCA 47). Proiectul este cofinan╚Ťat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritar─â 1: „Administra╚Ťie ╚Öi sistem judiciar eficiente” a Programului Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014–2020, obiectivul specific 1.1: „Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului const─â în eficientizarea activit─â╚Ťii MDRAPFE, a institu╚Ťiilor din subordine ╚Öi a Agen╚Ťiei Na╚Ťionale pentru Locuin╚Ťe (ANL) prin implementarea de standarde ╚Öi instrumente ale managementului calit─â╚Ťii. Activit─â╚Ťile desf─â╚Öurate pe durata celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor asigura atingerea celor dou─â obiective specifice, respectiv:

1. Implementarea unui sistem de management performant certificat ISO 9001:2015, a unui sistem de management anticorup╚Ťie ISO 37001:2016 ╚Öi a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de func╚Ťionare a institu╚Ťiilor publice - Common Assessment Framework) la nivelul celor ╚Öapte institu╚Ťii;

2. Îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi abilit─â╚Ťilor personalului din MDRAPFE ╚Öi din structurile din subordinea/ sub autoritatea ministerului (ANL), prin cursuri de perfec╚Ťionare în domeniul managementului calit─â╚Ťii în administra╚Ťia public─â.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.246.169,65 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată din FSE este de 6.085.613,18 de lei.

***

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:

Elena Andreea GRIGORE - Manager de proiect

E-mail: andreea.grigore@mdrap.ro