POCA - Demararea proiectului "Calitate, Standarde, Performanta - premisele unui management eficient la nivelul MDRAPFE"

Marti, 4 Iulie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a demarat în data de 28 iunie 2017 proiectul național „Calitate, Standarde, Performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene” (cod SIPOCA 47). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritară 1: „Administrație și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, obiectivul specific 1.1: „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului constă în eficientizarea activității MDRAPFE, a instituțiilor din subordine și a Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) prin implementarea de standarde și instrumente ale managementului calității. Activitățile desfășurate pe durata celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor asigura atingerea celor două obiective specifice, respectiv:

1. Implementarea unui sistem de management performant certificat ISO 9001:2015, a unui sistem de management anticorupție ISO 37001:2016 și a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice - Common Assessment Framework) la nivelul celor șapte instituții;

2. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din MDRAPFE și din structurile din subordinea/ sub autoritatea ministerului (ANL), prin cursuri de perfecționare în domeniul managementului calității în administrația publică.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.246.169,65 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată din FSE este de 6.085.613,18 de lei.

***

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:

Elena Andreea GRIGORE - Manager de proiect

E-mail: andreea.grigore@mdrap.ro