PATN sectiunea IV - Reteaua de localitati, in consultare pana pe 8 decembrie

Vineri, 27 Noiembrie 2015

Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na┼úional (PATN) sec┼úiunea a IV-a – Re┼úeaua de localit─â┼úi – se afl─â în consultare public─â pe site-ul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) pân─â pe 8 decembrie a.c.

Observa┼úiile ┼či propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise în scris la sediul MDRAP din Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure┼čti (Direc┼úia General─â Juridic─â ┼či Rela┼úia cu Parlamentul), la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num─ârul de fax 0372.114.569.

Obiectivul actului normativ este de a reglementa statutul localit─â╚Ťilor din România ╚Öi de a le clasifica astfel încât s─â poat─â furniza un cadru pentru politici investi╚Ťionale cu impact pozitiv asupra dezvolt─ârii teritoriului na╚Ťional ╚Öi îmbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii pentru toate comunit─â╚Ťile locale. Forma supus─â consult─ârii propune clasificarea unit─â╚Ťilor administrativ teritoriale (UAT) urbane în 7 categorii, iar a celor rurale - în 2 categorii.

Anexele la lege prev─âd pentru fiecare categorie de UAT un set de dot─âri minime de echipare a teritoriului: sedii administrative, sisteme de transport public ┼či acces la infrastructura na┼úional─â/interna┼úional─â de transport, institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt, de s─ân─âtate ┼či cercetare, în func┼úie de rangul localit─â┼úii. Totodat─â, sunt prev─âzu┼úi indicatori de monitorizare pentru localit─â┼úi, care vor ar─âta gradul de dezvoltare al fiec─âreia în parte. Un astfel de sistem poate servi, dup─â implementarea lui efectiv─â, la prioritizarea investi┼úiilor publice: de exemplu, localit─â┼úile mai pu┼úin dezvoltate pot avea prioritate la accesul în programele guvernamentale de de investi┼úii.

Criteriul nou utilizat în clasificarea localit─â╚Ťilor este rolul teritorial conferit de: statutul administrativ, pozi╚Ťia geografic─â, pozi╚Ťia în re╚Ťeaua de localit─â╚Ťi, nivelul de echipare ╚Öi dotare, valen╚Ťele de natur─â cultural─â ╚Öi ecologic─â.

Se propune clasificarea unit─â╚Ťilor administrativ teritoriale urbane în 7 categorii: municipiu capital─â, de importan╚Ť─â na┼úional─â ┼či european─â; poli regionali principali cu poten┼úial transna╚Ťional; poli regionali secundari; poli jude╚Ťeni principali; poli jude╚Ťeni secundari; centre urbane cu rol zonal, municipii ╚Öi ora╚Öe cu rol de servire teritorial; centre urbane cu func╚Ťii specializate. Localit─â╚Ťile componente ale municipiilor ╚Öi ora╚Öelor sunt incluse în re╚Ťeaua localit─â╚Ťilor urbane.

Pentru unit─â╚Ťile administrativ teritoriale rurale se propune o grupare pe 2 categorii: poli rurali (comune cu func╚Ťie de loc central) ┼či alte comune. Satele componente ale polilor rurali ╚Öi comunelor, precum ╚Öi satele apar╚Ťin─âtoare municipiilor ╚Öi ora╚Öelor î╚Öi p─âstreaz─â caracterul rural ╚Öi apar╚Ťin re╚Ťelei de localit─â╚Ťi rurale.

Prevederile planului de amenajare a teritoriului na╚Ťional pot fi utilizate pentru direc╚Ťionarea anumitor tipuri de investi╚Ťii spre localit─â╚Ťi cu probleme de dezvoltare. Astfel, proiectul de lege introduce câteva categorii speciale: comune, municipii ╚Öi ora╚Öe cu sc─âderi semnificative de popula┼úie, municipii, ora╚Öe, comune cu localit─â┼úi sub 100 de locuitori la recens─âmântul din 2011, ora╚Öe cu caracteristici rurale. Se propune introducerea no╚Ťiunii de ora╚Ö cu caracteristici rurale: un ora╚Ö care îndepline╚Öte cel pu╚Ťin 3 dintre urm─âtorii 4 indicatori: sc─âdere demografic─â în intervalul 1990-2012; peste 30% din popula╚Ťie ocupat─â în sectorul primar (la ultimul recens─âmânt); peste 40% din popula╚Ťia total─â localizat─â în sate apar╚Ťin─âtoare ╚Öi localit─â╚Ťi componente; peste 50% din str─âzi nemodernizate.

Proiectul revizuie╚Öte setul de dot─âri ╚Öi indicatori de dezvoltare pentru fiecare categorie de localit─â╚Ťi ╚Öi introduce concepte noi în strâns─â leg─âtur─â cu evolu╚Ťia re╚Ťelei de localit─â╚Ťi la nivel european ╚Öi na╚Ťional, cum ar fi aria func╚Ťional─â - forma╚Ťiunea teritorial─â care include mai multe unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale de baz─â între care au loc rela╚Ťii func╚Ťionale de natur─â economic─â, social─â, cultural─â sau de infrastructur─â.

Ariile func╚Ťionale pot fi de tip sectorial sau de tip integrat teritorial, acestea din urm─â au un caracter complex fiind create în jurul unui centru polarizator în scopul gestion─ârii în comun a mai multor servicii publice, inclusiv de planificare teritorial─â. Ariile func╚Ťionale integrate teritorial pot fi constituite în jurul capitalei ╚Öi a re╚Öedin╚Ťelor de jude╚Ť (de tip metropolitan), în jurul ora╚Öelor de peste 20000 locuitori f─âr─â func╚Ťie administrativ─â dar cu o poten╚Ťial de polarizare semnificativ (arii func╚Ťionale urbane) sau în jurul polilor rurali, respectiv ora╚Öelor cu caracteristici rurale (arii func╚Ťionale poten╚Ťiale).

Modific─ârile fa╚Ť─â de actul normativ în vigoare au urm─ârit o reclasificare a localit─â╚Ťilor care s─â reflecte mai bine situa╚Ťia real─â la nivelul teritoriului na╚Ťional. În România exist─â 3181 unit─â╚Ťi administrativ–teritoriale de baz─â (103 municipii, 217 ora╚Öe ╚Öi 2861 comune), care cuprind 13750 de localit─â╚Ťi astfel: 320 de localit─â╚Ťi urbane re╚Öedin╚Ť─â de ora╚Ö / municipiu, 2861 de sate re╚Öedin╚Ť─â de comun─â, 473 de localit─â╚Ťi componente ale ora╚Öelor / municipiilor, 470 de sate apar╚Ťin─âtoare de ora╚Öe / municipii ╚Öi 9626 de sate componente ale comunelor.

Revizuirea sistemului actual de stabilire a statutului urban / rural este necesar─â întrucât acesta a permis, în lipsa unui mecanism de monitorizare, trecerea în categoria urban─â a unor comune f─âr─â poten╚Ťial de urbanizare ╚Öi fragmentarea administrativ─â a altor comune. În momentul de fa╚Ť─â, foarte pu╚Ťine municipii ╚Öi ora╚Öe îndeplinesc indicatorii minimali cantitativi ╚Öi calitativi de definire a localit─â╚Ťilor, astfel încât este nevoie de o nou─â viziune asupra re╚Ťelei de localit─â╚Ťi pentru ca acestea s─â poat─â fi sprijinite în procesul de dezvoltare în mod adaptat în func╚Ťie de rolul lor teritorial dar ╚Öi de nevoile lor specifice.

Pentru a facilita aplicarea noilor concepte, MDRAP va elabora ╚Öi aproba, în termen de 3 luni de la publicarea legii, metodologia de delimitare pentru fiecare categorie de arie func╚Ťional─â.

Revizuirea PATN sec╚Ťiunea IV a început în 2013 ╚Öi a avut la baz─â Studiul de fundamentare în vederea actualiz─ârii PATN – sec╚Ťiunea re╚Ťeaua de localit─â╚Ťi, un raport de cercetare complex elaborat de consor╚Ťiul coordonat de Universitatea de Arhitectur─â ╚Öi Urbanism Ion Mincu.