Nou apel de proiecte POCA: 40 de milioane de lei disponibili pentru cresterea transparentei, eticii si integritatii in sistemul public

Miercuri, 8 Februarie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA), deschide o nou─â linie de finan╚Ťare, cu un buget alocat de 40.000.000 lei. Este vroba despre Axa prioritar─â 2 a programului - Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar accesibile ╚Öi transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cre╚Öterea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii în cadrul autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice.

Cererea de proiecte nr. IP7/2017 - Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ╚Öi m─âsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etic─â, protec╚Ťia avertizorului în interes public ╚Öi interdic╚Ťiile post-angajare (pantouflage-ul) are drept solicitan╚Ťi eligibili urm─âtoarele entit─â╚Ťi publice: Ministerul Justi┼úiei; Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene; Agen╚Ťia Na╚Ťional─â a Func╚Ťionarilor Publici; Ministerul Finan╚Ťelor Publice.

Odat─â cu lansarea cererii de proiecte, este pus la dispozi╚Ťia poten╚Ťialilor beneficiari Ghidul solicitantului cu anexele aferente.

Pentru proiectele ce urmeaz─â a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocat─â o sum─â de aproximativ 40.000.000 lei. Proiectele ce vor fi finan╚Ťate vor contribui la rezultate precum: aplicare unitar─â a normelor, mecanismelor ╚Öi procedurilor în materie de etic─â ╚Öi integritate în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice; grad crescut de implementare a m─âsurilor referitoare la prevenirea corup╚Ťiei ╚Öi a indicatorilor de evaluare în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice; grad crescut de con╚Ötientizare a corup╚Ťiei atât în rândul cet─â╚Ťenilor, cât ╚Öi al personalului din administra╚Ťia public─â.

Termenul limit─â de depunere a fi╚Öelor de proiect, în cadrul acestei cereri de proiecte, este 20 februarie 2017. Pentru cererile de finan╚Ťare ce deriv─â din fi╚Öele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 15 martie 2017.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice. Gestionat de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind astfel la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.