Municipiul Braila se dezvolta prin fonduri europene

Sambata, 10 Mai 2014

Proiecte în valoare totală de 35,6 milioane de lei, menite să contribuie la dezvoltarea municipiului Brăila, în calitate de pol de dezvoltare urbană, au primit astăzi finanțare prin Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Cele 6 contracte de finanțare au fost semnate astăzi, la Brăila, de viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Alocarea financiară nerambursabilă, compusă din sumele ce provin din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuția națională, de la bugetul de stat, însumează 34,6 milioane de lei. Sumele vor fi completate cu contribuția financiară proprie a municipiului Brăila.

Proiectele vizează obiective diverse, de la reabilitarea infrastructurii rutiere, la reabilitarea/extinderea/renovarea unor centre sociale, la  amenajarea și dotarea lor conform destinației sau oferirea de servicii de consiliere:

  • proiectul ”Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică”, cu o durată de 18 luni, urmărește reabilitarea, modernizarea și echiparea actualei clădiri pentru utilizarea ei ulterioară ca observator astronomic și ca spații de documentare și informare;
  • prin proiectul ”Realizare infrastructură urbană în municipiul Brăila”, estimat a se finaliza în 19 luni, vor fi modernizate tronsoane de drum pe 15 străzi din cartierul Radu Negru;
  • două proiecte, cu o durată de 19 luni, presupun investiții în renovarea unor imobile pentru asigurarea de locuințe sociale de calitate: 14 apartamente în Str. Ancorei, nr. 12 și 27 în Str. Râmnicu Sărat, locuințe de care vor beneficia în total 120 de persoane;
  • proiectul Realizarea Centrului Comunitar ”Bunici și nepoți” din Str. Anghel Saligny implică reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale prestate pentru persoane defavorizate din centrul istoric al orașului, amenajarea și dotarea centrului comunitar, oferirea de servicii de formare profesională, îndrumare și consiliere;
  • proiectul ”Extindere centru social multifuncțional Lacu Dulce” își propune extinderea clădirii cu destinație de centru social până la 126 mp, amenajarea unei spălătorii, a unei săli pentru servicii de asistență medicală primară și asigurarea unor servicii de consiliere și educare pentru igienă și sănătate și pentru găsirea unui loc de muncă; dintre cei 200 de beneficiari direcți, provenind din rândul persoanelor defavorizate, 150 sunt copii, pentru care va fi amenajat și dotat un spațiu pentru derularea unui program after school.

Proiectele ce vor fi derulate prin Regio se încadrează în Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.