MDRAPFE reaminteste beneficiarilor de fonduri europene de existenta, pe site-ul ANAP, a Ghidului Achizitiilor Publice si a Bibliotecii de Spete

Marti, 23 Mai 2017

Venind în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) recomandă solicitanților / beneficiarilor să consulte Ghidul Achizițiilor Publice și Biblioteca de Spețe, disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Cele două documente, elaborate pentru a sprijini beneficiarii și instituțiile interesate, reprezintă instrumente utile în derularea, verificarea și controlul achizițiilor publice.

Ghidul achizițiilor publice este o aplicație online care oferă informaţii privind toate etapele necesare realizării achizițiilor publice de către o autoritate contractantă. Acest instrument vizează întregul proces de achiziție publică, de la momentul identificării necesităților până la cel al analizei îndeplinirii indicatorilor de performanţă. De asemenea, aplicația oferă informaţii cu privire la rezultatele obţinute şi la măsurile de îmbunătăţire a proceselor de achiziţii publice.

ANAP a dezvoltat primul modul al acestui instrument și, până la jumătatea anului 2019, continuă dezvoltarea prin completarea cu alte componente operaționale, cum ar fi documentații standard, forum colaborativ sau un modul interactiv dedicat noii legislații a achizițiilor publice.

Biblioteca de spețe este actualizată periodic și reprezintă o culegere de spețe rezultată din prelucrarea celor mai frecvente întrebări adresate ANAP, prin intermediul serviciului HELPDESK sau în cadrul unor întâlniri regionale.

Cele două facilități au fost elaborate în contextul acțiunilor prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice (aprobată prin HG nr. 901 din 2015), pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante referitoare la achizițiile publice.