MDRAPFE lanseaza ghidul solicitantului pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii

Vineri, 18 August 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare (AM POIM) din cadrul Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) anun╚Ť─â finalizarea Ghidului solicitantului pentru cre╚Öterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii precum ╚Öi lansarea apelului de proiecte pentru cre╚Öterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii. Bugetul limit─â al apelului este de 300,9 milioane de euro, reprezentând nivelul maxim pân─â la care AM POIM prime┼čte cereri de finan┼úare (cca. 150% din alocarea net─â la nivel de POIM) din care ac╚Ťiunile finan╚Ťabile în cadrul ITI Delta Dun─ârii au alocare distinct─â în valoare de 66,35 mil. euro.

Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continu─â, proiectele urmând a fi depuse în perioada 28.08.2017 – 30.06.2018.

Opera┼úiunile ce urmeaz─â a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finan┼úa urm─âtoarele activit─â┼úi orientative:

  • Elaborarea planurilor de management/seturilor de m─âsuri de conservare/planurilor de ac┼úiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) ┼či pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finan┼úate din alte programe (prev─âzute în OUG nr. 57/2007, cu modific─ârile ulterioare);
  • Implementarea planurilor de management/seturilor de m─âsuri de conservare/planurilor de ac┼úiune pentru ariile naturale protejate ┼či pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin);
  • Ac┼úiuni de completare a nivelului de cunoa┼čtere a biodiversit─â┼úii ┼či ecosistemelor (monitorizarea ┼či evaluarea speciilor ┼či habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Ghidul solicitantului pentru cre╚Öterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii se adreseaz─â:

  • Custozilor/Administratorilor ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridic─â;
  • Organiza┼úiilor neguvernamentale (asocia┼úii ┼či funda┼úii) care sunt organizate ╚Öi func╚Ťioneaz─â în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asocia┼úii ┼či funda┼úii cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, inclusiv filiale ale asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor interna┼úionale înregistrate în conformitate cu legisla┼úia în vigoare în România/institute de cercetare/universit─â┼úi/muzee - care s─â aib─â prev─âzut în actul constitutiv atribu┼úii de protec┼úia mediului ┼či/sau protec┼úia naturii precum ╚Öi autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorit─â┼úilor centrale/locale, doar în parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate;
  • Agen┼úia pentru Protec┼úia Mediului/institu┼úia care este responsabil─â pentru asigurarea managementului ariei protejate;
  • Universit─â┼úilor, institute de cercetare/muzee care s─â aib─â prev─âzut în actul constitutiv atribu┼úii de protec┼úia mediului, Ministerului Mediului, Agen╚Ťia Na╚Ťional─â pentru Protec╚Ťia Mediului, alte institu┼úii publice; Ministerului Mediului, individual sau în parteneriat cu institu┼úii publice centrale/universit─â┼úi/ institute de cercetare/ONG-uri.

Ghidurile si documentele anexe pot fi consultate aici.