Intrevederea viceprim-ministrului Sevil Shhaideh cu Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF in România

Vineri, 10 Februarie 2017

I Galerie foto I

Vineri, 10 februarie a.c., a avut loc întrevederea doamnei Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, cu doamna Sandie BLANCHET, reprezentantul pentru România al Fondului pentru Copii al Națiunilor Unite – UNICEF.

In cadrul discuțiilor a fost reiterată disponibilitatea UNICEF de a colabora în continuare cu autoritățile române în vederea implementării de proiecte viabile, cu un impact ridicat asupra dezvoltării societății românești. În acest context, a fost prezentat proiectul de succes derulat în prezent de UNICEF și Consiliul Județean Bacău, care se numește „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și contribuţie proprie UNICEF.

Proiectul se implementează în mai multe comunităţi rurale şi urbane din judeţul Bacău și are ca beneficiari aproximativ 54.000 de copii şi familiile acestora, dintre care peste 5.400 copii cu risc sever de excluziune socială. Parteneri în cadrul proiectului sunt furnizori de servicii, autorităţi locale, judeţene, naţionale și organizaţii neguvernamentale. Activitatea se bazează pe metodologii de lucru care aduc aceste servicii să lucreze împreună şi care folosesc la maximum toţi actorii de la nivelul comunităţii. Acest model de servicii, bazat pe comunitate, va îmbunătăți semnificativ starea de sănătate și accesul la servicii de educație și de protecție în cazul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora. Pe termen mediu și lung, investiția în astfel de servicii integrate, cu o puternică componentă de prevenție, va fi una profitabilă, prin scăderea costurilor serviciilor specializate.

Conceptul de furnizare de servicii integrate la nivel comunitar este rezultatul unei iniţiative comune a Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii, cu susținerea UNICEF. Proiectul de la Bacău permite punerea în practică a unui anumit concept, oferind documentarea necesară pentru elaborarea de metodologii, practici, programe şi legislaţie care să ducă la aplicarea acestuia la o scară cât mai largă, influenţând pozitiv vieţile cât mai multor familii şi copii.

România și-a asumat, prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, dezvoltarea unor servicii la scară redusă, care să funcționeze la nivelul comunității. Programele operaționale subsecvente aferente perioadei 2014-2020 vin în sprijinul angajamentelor asumate prin Acordul de Parteneriat. Programul Operațional Regional (POR) și Programul Operațional Capital Uman (POCU) pot conlucra, prin Axele Prioritare dedicate incluziunii sociale și combaterii sărăciei, în sprijinul unor intervenții dedicate procesului de dezinstituționalizare, inclusiv dezinstituționalizării copiilor.

Autoritatea de Management (AM) a POCU va avea discuții cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum și cu AM POR pentru stabilirea unui calendar de lansare a acestor intervenții.

Sprijinul Guvernului României pentru derularea acestui tip de proiect este esențial, având în vedere că modelul poate fi replicat cu succes la nivel național, atât cu finanțare de la bugetul public, cât și din fonduri europene.

Oficialul UNICEF a reiterat faptul că valoarea adăugată a organizaţiei pe care o reprezintă este dată de capacitatea de a folosi expertiza globală, regională şi naţională în scopul dezvoltării şi implementării de politici adecvate şi sustenabile.

UNICEF se poziţionează ca un partener ce acordă asistenţă tehnică pentru alegerea unor politici care să accelereze reformele, să se genereze resurse, să fie constituite parteneriate şi mobilizată voinţa politică. Toate acestea contribuie la realizarea drepturilor copiilor, în special a celor mai defavorizaţi şi marginalizaţi dintre aceștia.