INTERREG EUROPE: doua zile dedicate dialogului intre organizatii din 30 de tari europene

Joi, 30 Octombrie 2014

Forumul de Cooperare Interregională
2-3 decembrie 2014
(Bologna, Italia)

În perioada 2-3 decembrie 2014 va avea loc Forumul de Cooperare Interregională la Bologna, Italia. La acest eveniment vor participa persoane implicate în formularea politicilor și profesioniști din toată Europa din domeniile: cercetare și inovare, competitivitatea IMM-urilor, economie bazată pe emisii reduse de carbon, protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor.

Fie că lucrați în cadrul autorităților de management a fondurilor structurale, administrațiilor locale, autorităților regionale sau ministerelor naționale, agențiilor regionale sau asociațiilor europene, atâta timp cât sunteți implicați în procesul legat de politicile publice și sunteți interesați de programul INTERREG EUROPE, sunteți invitați să participați la acest eveniment.

Pentru mai multe detalii și pentru înregistrare, vizitați INTERREG IVC / INTERREG EUROPE interregional forum

Programul INTERREG EUROPE

Noul program INTERREG EUROPE va oferi oportunitatea de a beneficia de cooperarea interregională pe domenii precum: cercetare, inovare, competitivitatea IMM-urilor, economie bazată pe emisii reduse de carbon și eficiența utilizării resurselor. Se poate obține finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională pentru colaborarea cu alte regiuni pentru a învăța și a găsi soluții pentru provocări comune împreună. Vă puteți implica în rețelele tematice INTERREG EUROPE, ce vor sprijini administrațiile de la nivel regional și local să devină mai eficiente în planificarea și implementarea politicilor în beneficiul cetățenilor.

Aria eligibilă a programului acoperă întreg teritoriul Uniunii Europene [UE], Norvegia și Elveția. Programul va avea un buget total de 426.309.549,12 Euro, din care 359.326.000 Euro finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională [FEDR] pentru perioada financiară 2014-2020.

Obiectivul General al programului:
Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și, acolo unde este relevant, ale programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, prin promovarea schimbului de experiență între actorii regionali relevanți și studierea politicilor.
Obiectivul este definit pe baza obiectivelor de cooperare interregională prevăzute în regulamentele aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, a nevoilor și provocărilor anterior identificate.

Principiul de funcționare:
Obiectivul proiectelor de cooperare interregională este de a îmbunătăți implementarea de politici din regiunile participante prin sprijinirea schimbului de experiență și a schimbul de bune practici între actorii relevanți la nivel regional, cu scopul de a pregăti integrarea învățăturilor din cadrul proiectelor finanțate prin politicile și acțiunile regionale.

Tipuri de acțiuni: programul sprijină două tipuri de acțiuni, pentru a permite partenerilor din diferite statele partenere să lucreze împreună la probleme legate de politica regională comună în domeniile mai sus menționate:

  • Proiecte de cooperare interregională;
  • Platforme de studiere a politicilor.

Grupuri țintă:
Ca regulă generală, principalele grupuri țintă ale acestui program sunt:

  • Autorități Naționale,
  • Autorități de Management ale programelor dedicate Creșterii economice și forței de muncă,www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/
  • Organisme intermediare,
  • Autoritățile de Management ale programelor CTE.

Pentru mai multe detalii, vizitați http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/