Interreg Europe: 359 de milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregionala si invatare de politici publice

Marti, 16 Iunie 2015

Noul program de cooperare interregională Interreg Europe a fost adoptat oficial de Comisia Europeană pe 11 iunie 2015, la Bruxelles. Interreg Europe este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi urmărește îmbunătățirea modului de aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională. Sunt vizate, în special, investițiile care stimulează creșterea economica, crearea de locuri de muncă și cooperarea teritorială.

Cu un buget de 359 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, programul finanțează două tipuri de proiecte: proiecte de cooperare interregională și platforme de învățare de politici publice. Este vorba de patru domenii considerate de importanță majoră pentru politica regională: cercetare și inovare, competivitatea IMM-urilor, economie cu emisii scăzute de carbon și folosirea eficientă a resurselor de mediu.

Astfel, Interreg Europe va permite autorităților publice naționale, regionale și locale și altor actori de importanță regională să facă schimb de bune practici și de idei privind realizarea politicilor publice și să găsească soluții practice pentru a îmbunătăți strategiile care se adresează cetățenilor.

Sunt eligibile autorități publice naționale, regionale și locale și organizații private non-profit cu personalitate juridică din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia și Elveția.

Autoritatea de Management a programului este Consiliul Regional Nord-Pas de Calais (Franţa).

În România, Autoritatea Națională este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.

Interreg Europe - prezentare generală

Documentul de implementare

Noi caracteristici ale programului Interreg Europe

Pregătiți-vă pentru primul apel de proiecte

Pliant Interreg Europe

* * *

Informaţii suplimentare:

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional, Programul Capacitate Administrativă şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este autoritate de management sau autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România

  • cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
  • cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată in domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbană);
  • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – ce reprezintă cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.

Principiile de implementare a acestor programe se referă la cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), la competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi la dezvoltarea şi implementarea în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finanţare.