Programul viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu - 28 februarie 2019

Joi, 28 Februarie 2019

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale ĊŸi administraĊ£iei publice, se va întâlni, astăzi, 28 februarie 2019, începând cu ora 13, cu reprezentanĊ£i ai autorităĊ£ilor publice locale din judeĊ£ul GalaĊ£i ĊŸi va semna contracte de finanĊ£are cu fonduri europene, prin Programul OperaĊ£ional Regional 2014-2020, pentru obiective de investiĊ£ii din judeĊ£.

Evenimentul va avea loc la Consiliul JudeĊ£ean GalaĊ£i (Str. Eroilor, nr. 7, GalaĊ£i).