Guvernul a aprobat modificarea legislatiei privind asociatiile de proprietari si condominiul

Miercuri, 7 Iunie 2017

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), Legea privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari ┼či administrarea condominiilor.

Actul normativ preia reglement─âri promovate prin proiectul de lege privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari ┼či administrarea condominiilor, adoptat în ╚Öedin╚Ťa Guvernului din 16 noiembrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hot─ârârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constitu╚Ťia României.

Astfel, legea reglementeaz─â aspectele juridice, economice ┼či tehnice cu privire atât la înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari din cadrul condominiilor cu cel pu┼úin 3 unit─â┼úi de proprietate imobiliar─â, cât ┼či la administrarea, între┼úinerea ┼či folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuin┼úe sau spa┼úii cu alt─â destina┼úie decât aceea de locuin┼ú─â, aflate în proprietatea a cel pu┼úin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individual─â ┼či o cot─â-parte indiviz─â din proprietatea comun─â.

Totodat─â, legea propune o nou─â abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabil─â tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construc┼úii, în care exist─â propriet─â┼úi individuale reprezentate de locuin┼úe ┼či/sau spa┼úii cu alt─â destina┼úie, dup─â caz ┼či cote-p─âr┼úi indivize de proprietate comun─â. Astfel, condominiul este abordat în sensul larg al termenului, fie c─â este cazul locuin┼úelor situate în imobile colective, fie c─â este vorba de locuin┼úe individuale situate în cur┼úi comune sau alte forme de propriet─â┼úi concret delimitate.

În acest context, sunt stabilite statutul condominiului, condi┼úiile pentru folosin┼úa, modificarea ┼či între┼úinerea locuin┼úei, normele de conduit─â în cadrul condominiului, sunt clarificate principiile de stabilire a cotelor de proprietate comun─â asupra imobilului ┼či a organiz─ârii condominiului ┼či sunt reglementate condi┼úiile de înfiin┼úare, organizare ┼či func┼úionare a asocia┼úiilor de proprietari, precum ┼či raporturile dintre administra┼úia public─â ┼či asocia┼úiile de proprietari.

Prevederile legii vizeaz─â:

• eficientizarea administr─ârii locuin┼úelor, fie c─â sunt imobile colective tip bloc, locuin┼úe situate în cur┼úi comune sau ansambluri reziden┼úiale;

• o mai bun─â structur─â a organelor de conducere ale asocia┼úiilor de proprietari;

• clarificarea responsabilit─â┼úilor ┼či incompatibilit─â┼úilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asocia┼úiilor de proprietari;

• instituirea regulamentului condominiului, în care s─â se înscrie regulile de comportament ┼či de folosire a propriet─â┼úii;

• clarificarea ┼či eficientizarea rela┼úiei dintre autorit─â┼úile publice ┼či asocia┼úiile de proprietari.

Prin recunoa┼čterea condominiului în sensul acestei legi, se va îmbun─ât─â┼úi administrarea imobilelor în care se afl─â mai multe propriet─â┼úi ┼či, implicit, mai mul┼úi proprietari, iar ace┼čtia vor fi responsabiliza┼úi. De asemenea, se dore┼čte înt─ârirea ideii c─â proprietatea (proprietari individuali de locuin┼úe sau spa┼úii cu alt─â destina┼úie afla┼úi în condominiu) impune ┼či obliga┼úii, nu numai drepturi, obliga┼úii legate mai ales de conservarea func┼úional─â a imobilului, de asigurarea unui standard ridicat al calit─â┼úii vie┼úii ┼či de reducerea consumului ┼či asigurarea eficien┼úei energetice.

Legea stabile┼čte ┼či principiile de organizare ┼či func┼úionare a condominiului, precum ┼či regulamentul de func┼úionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie s─â încheie un acord scris cu privire la regulile ┼či condi┼úiile de folosin┼ú─â a p─âr┼úilor comune ale imobilului ┼či normele de conduit─â dintre proprietari, numit regulament al condominiului.

De asemenea, legea:

• introduce obligativitatea constituirii de c─âtre asocia┼úiile de proprietari a fondului de repara┼úii anual, precum ┼či a fondului de rulment;

• înt─âre┼čte cadrul normativ pentru angajarea de c─âtre asocia┼úiile de proprietari a persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înfiin┼úate potrivit prevederilor legale în vigoare;

• detaliaz─â ┼či clarific─â atribu┼úiile administratorului, ale pre┼čedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de rela┼úii dintre ace┼čtia, precum ┼či procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucr─ârilor de reabilitare a imobilului ┼či de limitare a consumului energetic;

• introduce obligativitatea ca lucr─ârile de reabilitare pentru imobilele de locuin┼úe având mai multe tronsoane/sc─âri s─â se fac─â unitar, ┼či nu pe segmente de cl─âdire (în cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fa┼úadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de num─ârul asocia┼úiilor de proprietari constituite pe sc─âri sau tronsoane, în baza unei documenta┼úii tehnice elaborate în condi┼úiile legii, de c─âtre arhitec┼úi cu drept de semn─âtur─â ┼či cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii, regimul monumentelor istorice ┼či al zonelor protejate, reabilitare termic─â pentru cre┼čterea performan┼úei energetice a cl─âdirilor ┼či reabilitarea structural-arhitectural─â a anvelopei acestora pentru cre┼čterea calit─â┼úii arhitectural-ambientale a cl─âdirilor;

• introduce dreptul de preemp┼úiune la pre┼ú egal al autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale asupra locuin┼úelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contribu┼úie la cheltuielile asocia┼úiei; aceste locuin┼úe vor fi folosite ulterior numai ca locuin┼úe sociale, proprietarii executa┼úi silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dac─â îndeplinesc condi┼úiile stabilite pentru accesul la locuin┼úele sociale;

• detaliaz─â modalit─â┼úile ┼či procedurile cu privire la furnizarea ┼či contractarea serviciilor de utilit─â┼úi publice în condominii (modalitatea de facturare în comun la nivel de asocia┼úie de proprietari sau de facturare individual─â la nivel de proprietar, conven┼úiile de facturare individual─â, contractele individuale de furnizare/prestare a serviciilor de utilit─â┼úi publice), precum ┼či modalit─â┼úile ┼či procedurile de contractare ┼či facturare a serviciilor de utilit─â┼úi publice în ansamblurile reziden┼úiale.

* * *

Legea privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari ┼či administrarea condominiilor abrog─â Legea nr. 230/2007 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea asocia┼úiilor de proprietari, în contextul noii abord─âri a condominiului. Pân─â în prezent, reglement─ârile vizând condominiul se refereau doar la imobile colective – blocuri de locuin┼úe ┼či ofereau cadrul organiz─ârii asocia┼úiilor de proprietari ┼či principiile de administrare a acestor imobile colective.

În vederea realiz─ârii într-un termen scurt a tuturor obiectivelor vizând domeniul locuirii ┼či al construc┼úiei de locuin┼úe, în concordan┼ú─â cu reglement─ârile proiectului de lege prezentat, MDRAPFE a utilizat o serie de studii ┼či documenta┼úii necesare pentru fundamentarea ┼či elaborarea actelor normative, a documentelor strategice din domeniu ┼či a metodologiilor de punere în aplicare ┼či evaluare a prevederilor legale. Proiectul legislativ a rezultat în urma unei ample lucr─âri de analiz─â ┼či sintez─â a reglement─ârilor specifice domeniului, realizat de speciali┼čtii direc┼úiilor de specialitate din cadrul MDRAPFE.

Proiectul de lege a beneficiat de consultarea populaţiei, a reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Sursa: Comunicat Guvern