Dezvoltare teritoriala: orasele beneficiaza de un instrument de sprijin in planificarea investitiilor si atragerea fondurilor europene

Marti, 12 Decembrie 2017

Ora╚Öele care doresc s─â implementeze proiecte de dezvoltare au la dispozi╚Ťie un nou instrument de sprijin, o platform─â prin care se acord─â consultan╚Ť─â tehnic─â celor care sunt în c─âutarea surselor de finan╚Ťare. Denumit─â URBIS (Urban Investment Support), platforma va func╚Ťiona în prim─â faz─â ca proiect pilot ╚Öi urm─âre╚Öte îmbun─ât─â╚Ťirea gradului de absorb╚Ťie a fondurilor europene ╚Öi maximizarea impactului teritorial al acestora.

Lansarea platformei a avut loc la cea mai recent─â edi╚Ťie a Forumului ora╚Öelor (Cities Forum 2017), organizat─â în perioada 27-28 noiembrie 2017 la Rotterdam (Olanda), la care România a fost reprezentat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Beneficiind de prezen╚Ťa a peste 500 de participan╚Ťi (reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene, ai autorit─â╚Ťilor publice centrale, regionale ╚Öi locale cu atribu╚Ťii în domeniul dezvolt─ârii urbane, reprezentan╚Ťi ai ora╚Öelor din statele Uniunii Europene, precum ╚Öi ai altor institu╚Ťii cu activit─â╚Ťi relevante în domeniul dezvolt─ârii urbane), Forumul ora╚Öelor a favorizat realizarea unor dezbateri constructive privind trei teme majore: progresul înregistrat în cadrul Agendei Urbane a Uniunii Europene, dimensiunea urban─â a politicii de coeziune, r─âspunsul Uniunii Europene la dimensiunea urban─â a Agendei 2030 ╚Öi la Noua Agend─â Urban─â.

Printre invita╚Ťi s-au num─ârat doamna Corina Cre╚Ťu, comisar european pentru dezvoltare regional─â, domnul Joan Clos, director al Programului Na╚Ťiunilor Unite pentru A╚Öez─ârile Umane (UN-HABITAT), doamna Mari Kiviniemi, secretar general adjunct al Organiza╚Ťiei pentru Cooperare ╚Öi Dezvoltare Economic─â (OECD), primari/reprezentan╚Ťi ai prim─âriilor din Rotterdam, Madrid, Berlin, Stockholm, Haga, precum ╚Öi membri ai Parlamentului European.

Evenimentul a fost urmat de reuniunea de lucru a Parteneriatului Agendei Urbane pentru UE „Locuri de munc─â ┼či aptitudini în economia local─â” – edi╚Ťia a III-a, parteneriat pe care MDRAPFE îl coordoneaz─â împreun─â cu ora┼čul Jelgava (Letonia) ┼či ora┼čul Rotterdam (Olanda).

La întâlnire au fost demarate lucr─âri comune ale speciali╚Ötilor participan╚Ťi pentru identificarea unor m─âsuri concrete pentru îmbun─ât─â╚Ťirea cadrului de reglementare, de finan╚Ťare ╚Öi de politici de la nivel european în domeniul „Locuri de munc─â ┼či aptitudini în economia local─â”. Este vorba despre m─âsuri care s─â contribuie la dezvoltarea economic─â local─â ╚Öi la cre╚Öterea num─ârului locurilor de munc─â prin îmbun─ât─â╚Ťirea ╚Öi readaptarea capacit─â╚Ťilor for╚Ťei de munc─â ╚Öi prin asigurarea cerin╚Ťelor optime de dezvoltare urban─â (spa╚Ťii publice de calitate, accesul la locuin╚Ťe, mas─â demografic─â, o bun─â structur─â urban─â, mobilitate, servicii publice de calitate). M─âsurile se vor reg─âsi într-un Plan de Ac╚Ťiune aferent parteneriatului, pe termen mediu ╚Öi scurt. O prim─â versiune a documentului va fi realizat─â pân─â la finalul lunii ianuarie 2018.

Participarea MDRAPFE la procesul de elaborare a Agendei Urbane a Uniunii Europene a fost apreciat─â inclusiv de doamna Corina Cre╚Ťu, comisar european pentru dezvoltare regional─â, care a precizat c─â trebuie fructificat acest moment când Uniunea European─â, statele membre ╚Öi ora╚Öele europene lucreaz─â împreun─â la îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â pentru cet─â╚Ťenii europeni.

* * *

Parteneriatul „Locuri de munc─â ┼či aptitudini în economia local─â” face parte din cele 12 parteneriate stabilite în cadrul Pactului de la Amsterdam, adoptat în mai 2016 de mini╚Ötrii responsabili cu dezvoltarea urban─â, România fiind ╚Ťar─â semnatar─â. Este vorba despre un document de politic─â public─â ce stabile╚Öte procesul de elaborare a Agendei Urbane a UE.

Cea de-a treia întâlnire a parteneriatului „Locuri de munc─â ┼či aptitudini în economia local─â”, desf─â╚Öurat─â pe 29 noiembrie 2017, a prilejuit realizarea unui dialog între delega╚Ťii reprezentând institu╚Ťiile coordonatoare, Comisia European─â, Banca European─â de Investi╚Ťii, Eurocities, Urbact ╚Öi partenerii din Italia, Grecia, Torino, Ghent, Kielce, Miskolc ╚Öi Porto, cu privire la rezultatele activit─â╚Ťilor realizate de parteneriat pân─â în acest moment ╚Öi la calendarul activit─â╚Ťilor viitoare.