Debuteaza primele proiecte europene din generatia 2014-2020, finantate prin POCA

Vineri, 18 Martie 2016

 Primele proiecte finanţate din fonduri europene alocate României în perioada 2014-2020 au fost semnate joi, 17 martie a.c., la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Este vorba de 4 contracte de finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă-POCA 2014-2020, în valoare totală de 91,7 milioane lei. Acestea vor sprijini îndeplinirea unor măsuri incluse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 şi a condiționalităților ex-ante pentru alte programe operaționale (de ex. POIM-Programul Operațional Infrastructura Mare).

Semnatarii au fost viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Cristiana Pașca-Palmer, și șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, generalul de brigadă Ovidiu Vasilică. La ceremonia de semnare a participat şi Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

„Acesta este debutul semnării contractelor pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, care urmează celui din exercițiul financiar precedent: PO DCA 2007-2013 este programul cel mai de succes, cu aproape 98% grad de absorbţie, echivalentul a 204 milioane de euro. În următorii 7 ani, pentru proiectele dedicate administrației avem un buget de 658 de milioane de euro - de 2,7 ori mai mare decât cel alocat perioadei anterioare, ceea ce înseamnă că s-a lucrat foarte bine. Ținta noastră este ambițioasă: ne-am propus să instruim 90.000 de funcţionari publici, să finanțăm 250 de instituţii publice şi judiciare pentru optimizarea activității, să creștem performanțele și calitatea serviciilor publice și să sprijinim alte mii de instituţii care vor beneficia indirect de aceste fonduri“, a subliniat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.

Proiectele semnate au ca principal obiectiv îmbunătățirea capacității administrative privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea riscurilor în situații de urgență. Scopul final, general, al PO CA este o administrație mai eficientă, cu costuri mai mici și servicii de calitate mai bună. „De altfel, zilele acestea am tot discutat la Guvern despre debirocratizare și managementul calității în sistemul public. Suntem într-un adevărat șantier pentru modernizarea administrației publice, și asta încercăm să facem prin aceste proiecte. Vrem să setăm standarde de cost și standarde de calitate pentru serviciile oferite de administrația publică, să standardizăm relația dintre cetățean și administrație. De foarte multe ori, riscul din zona administrației este mutat în zona cetățeanului, prin costurile pe care acesta le suportă - timp și bani. De acum încolo, va trebui să gândim în așa fel administrația încât să-și asume propriile costuri, nu să le transfere cetățeanului”, a afirmat Vasile Dîncu.

„Este nevoie de reconstrucția administrației locale, care trebuie regândită, să nu mai fie o administrație centrală în miniatură. Trebuie să formăm funcționarii publici în mod descentralizat,la locul faptei, astfel, vom încerca să sprijinim primarii cu formarea funcționarilor în achiziții publice, urbanism, planificare urbană și dezvoltare regională. Ne-am obișnuit să considerăm că dezvoltarea e realizată doar de mediul privat, dar și statul este un agent important al dezvoltării, de aceea încercăm ca administrația locală să devină mai capabilă, mai performantă. Vrem ca procesele de decizie să se desfășoare după proceduri operaționale, și nu după libera voință a celor care conduc”, a reiterat vice-premierul.

Au fost semnate astăzi:

 două proiecte ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu o valoare totală de 22,8 milioane lei(aproximativ 5,06 milioane de euro):

“Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)” un proiect care se va desfășura pe o perioadă de 23 de luni, cu un buget de 4,36 milioane de lei.

„Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul biodiversității”, prin care va fi elaborat un Ghid de elaborare a Planurilor de management pentru ariile protejate. Proiectul se va desfășura timp de 22 de luni și are un buget de 18,44 milioane de lei.

„Avem în vedere inclusiv crearea unei Agenții Naționale a Ariilor Protejate, care acoperă 25% din teritoriul României; în acest moment administrarea acestor arii este foarte fragmentată, din cauza lipsei capacității administrative”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Cristiana Pașca-Palmer, care a semnat cele două contracte de finanțare.

 proiectul “Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RO-RISK)”, elaborat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care va evalua impactul acestora asupra siguranţei cetăţenilor, precum şi impactul social, economic şi de mediu, pe baza unor instrumente şi a unui cadru metodologic unitar. Proiectul are o valoare de 31,8 milioane de lei (aproximativ 7,06 milioane de euro) și se va desfășura timp de 18 luni. „Am prevăzut evaluarea a nouă riscuri principale: inundații, secetă, cutremur, alunecări de teren, prăbușiri și surpări, incendii de pădure, accidente industriale, accidente de transport, accidente cu substanțe periculoase, accidente nucleare și, nu în ultimul rând, epidemii și zoonoze. Este o gamă de riscuri destul de importantă și care include domeniul de expertiză a mai multor ministere la un loc", a precizat secretarul de stat în MAI Raed Arafat, prezent la eveniment. Această analiză trebuie transmisă la Bruxelles până la finele anului 2016, pentru a îndeplini condiționalitatea ex-ante legată de alocarea a 127 de milioane de euro pentru completarea dotării IGSU cu echipamente pentru inundații și căutare-salvare.

 proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, elaborat de MDRAP, care urmărește să dezvolte un set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a furniza, în mod eficient și performant, servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri. Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni și are o valoare de 37,1 milioane lei (8,24 milioane euro).

* * *

Programul Operațional Capacitate Administrativă PO CA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”.

Gestionat de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, PO CA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, procedure clare, simple și predictibile de funcționare și resurse umane profesionalizate, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Activități și beneficiari eligibili

Informații la zi