CADASTRU: Criterii de prioritizare pentru lucrarile de inregistrare sistematica din mediul rural, finantate prin POR 2014-2020

Miercuri, 31 Mai 2017

Unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de finan╚Ťarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â din fonduri europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii vor fi nominalizate de c─âtre o comisie interministerial─â ce se constituie în condi╚Ťiile legii ╚Öi ai c─ârei membri se desemneaz─â prin decizie a prim-ministrului, prevede o hot─ârâre aprobat─â ast─âzi de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE). Actul normativ modific─â ╚Öi completeaz─â HG nr. 294/2015 privind aprobarea Programului na┼úional de cadastru ┼či carte funciar─â 2015 – 2023 (PNCCF).

Finan╚Ťarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â din unit─â╚Ťile administrativ teritoriale nominalizate de aceast─â comisie este asigurat─â prin Axa 11 a Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020, denumit─â Extinderea geografic─â a sistemului de înregistrare a propriet─â╚Ťilor în cadastru ╚Öi cartea funciar─â. Beneficiarul finan╚Ť─ârii este Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â.

Din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii aprobate prin POR 2014-2020 se vor finan╚Ťa lucr─ârile de înregistrare sistematic─â pentru de unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale din mediul rural, nominalizate de comisie.

Comisia va realiza nominalizarea unit─â╚Ťilor administrativ teritoriale prin aplicarea unor criterii de prioritizare, prevede actul normativ. Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisie constau în urm─âtoarele:

a) unit─â┼úi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvolt─ârii proiectelor de infrastructur─â prev─âzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 666/2016;

b) unit─â┼úi administrativ-teritoriale care implementeaz─â ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii;

c) unit─â┼úi administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilit─â┼úi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunit─â┼úi rome, precum ╚Öi zonele defavorizate.

Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentan╚Ťi, la nivel de decizie, ai Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale, Ministerului Transporturilor ┼či ai Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â, propu╚Öi prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â. Comisia î╚Öi va desf─â╚Öura activitatea în baza unui Regulament aprobat prin hot─ârâre a guvernului.

* * *

Programul Na╚Ťional de Cadastru ╚Öi Carte Funciar─â este finan╚Ťat din trei surse, care vor asigura înregistrarea sistematic─â a tuturor imobilelor din România, conform aceleia╚Öi proceduri legale, respectiv: 1. Veniturile proprii ale ANCPI, care asigur─â derularea lucr─ârilor:

• la nivelul întregului UAT, pentru lucr─ârile astfel contractate de ANCPI;

• la nivelul sectorului cadastral din extravilan, ╚Öi pe cale de excep╚Ťie din intravilan, prin finan╚Ťarea de c─âtre ANCPI a prim─âriilor care contracteaz─â astfel de lucr─âri de înregistrare sistematic─â.

2. Bugetul local al prim─âriilor care au contractat de lucr─âri de înregistrare sistematic─â la nivelul întregului UAT, cu posibilitatea cofinan╚Ť─ârii de c─âtre ANCPI, la finalizarea sectorului cadastral.

3. Fonduri externe nerambursabile Implementarea PNCCF aduce o serie de beneficii majore pentru cet─â╚Ťeni si statul român:

• accelerarea înscrierii gratuite a terenurilor, cu prec─âdere în extravilan, ceea ce va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor ╚Öi suprafe╚Ťei acestora ╚Öi la sprijinirea implement─ârii schemelor de pl─â╚Ťi în agricultur─â;

• atragerea investitorilor în agricultur─â, ca urmare a clarific─ârii situa╚Ťiei juridice ┼či tehnice a tuturor terenurilor agricole ╚Öi forestiere;

• realizarea unei eviden╚Ťe actualizate a domeniului public ┼či privat al unit─â╚Ťilor administrativ - teritoriale ╚Öi al statului român;

• actualizarea situa╚Ťiei juridice a imobilelor ce au f─âcut obiectul înregistr─ârii sistematice, în privin╚Ťa c─ârora nu au fost dezb─âtute mo╚Ötenirile, prin plata certificatelor de mo╚Ötenitor pentru aceste imobile de c─âtre ANCPI;

• consemnarea situa╚Ťiei reale în registrele de eviden╚Ť─â ale prim─âriilor cu privire la terenuri, construc╚Ťii ╚Öi proprietari, ca urmare a m─âsur─âtorilor cadastrale efectuate pentru toate terenurile ╚Öi construc╚Ťiile;

• realizarea unei baze reale de impozitare a imobilelor.